shutterstock_262548911

DWELLERS IN AGILE CITIES

Exploring the multiple role of dwellers in sustainable urbanization

shutterstock_290156963

DWELLERS IN AGILE CITIES

Experimenting need-based solutions for living and working

Slide background

DWELLERS IN AGILE CITIES

Co-creating pathways to flexible urban futures with diverse stakeholders

DAC -tutkimusprojektissa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia asettavat muutospaineita kestävälle kaupunkisuunnittelulle, kiinteistökehittämiselle ja asuntomarkkinoille. Keskitymme kokeileviin ja ennakkoluulottomiin tapauksiin suomalaisissa kaupungeissa sekä kansainvälisesti kiinnostaviin esimerkkeihin.

Lue lisää

DAC-tutkimusryhmä

Tavoitteena on tuottaa uusia asumis- ja täydennysrakentamisratkaisuja ja niihin tarvittavia vuorovaikutusmalleja. Mallinnamme väliaikaistiloihin, hybridiasumiseen ja joustavaan yhteistoimintaan perustuvaa kaupunkikehittämistä. Suunnittelun, designin ja arkkitehtuurin näkökulmasta tutkimuksen tavoitteena on kehittää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestäviä asumisen malleja, jotka vastaavat asukkaiden tarpeisiin ja ovat sovellettavissa erilaisissa kaupunkiympäristöissä.

Mitä & miten?

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki on Suomen Akatemian vuosina 2016-2019 rahoittama Strategisen Tutkimuksen hanke. DAC koostuu kuudesta osahankkeesta, joita on toteuttamassa yli 20-henkinen tutkimusryhmä.

Osahankkeiden keskeiset teemat ovat kaupunkikehityksen ytimessä:

  • Kartoitamme tulevaisuuden kaupunkien megatrendejä ja heikkoja signaaleja
  • Teemme toimintatutkimusta sosiaalisen moninaisuuden ja ekologisesti kestävien ratkaisujen parissa
  • Pohdimme kaupungissa tapahtuvaa vuorovaikutusta toiminnan mahdollistavana alustana
  • Tuotamme tilallisia esimerkkejä innovatiivisista ja joustavista asumisen muodoista

Turkimushanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Liikumme neljässä kaupungisssa: Espoossa, Helsingissä, Seinäjoella ja Tampereella. Kumppaneinamme ovat muun muassa taloyhtiöt, arkkitehtitoimistot, kansalaisjärjestöt, kaupunkien viranhaltijat, rakennusalan ammattilaiset ja palvelutarjoajat.

Hanke etenee kolmessa vaiheessa:

  • Ensimmäisessä vaiheessa laadimme katsauksen kansainvälisesti kiinnostavista ja Suomeen soveltuvista verrokkitapauksista yhdessä ulkomaisten tutkijakumppaneiden kanssa. Samalla alamme yhteissuunnittelun keinoin jäsentää kotimaisia kohdetapauksia ja erilaisten asukasryhmien tarpeita.
  • Toisessa vaiheessa siirrymme asumisen, elämisen ja liikkumisen kokeileviin käytäntöihin yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
  • Kolmas vaihe koostaa hankkeen lopputulokset ketterän kaupungin tiekartaksi. Emme tähtää yhteen kaupunkisuunnittelun malliin, vaan tavoitteenamme on nostaa esiin urbanisaation potentiaalit, joissa kaupunki toimii mahdollistavana alustana elämisen, työskentelyn ja asumisen erilaisille virroille.

Seuraa hanketta

Tule mukaan keskusteluun Twitterissä ja Facebookissa sekä tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

TWITTER

Miten lisätä tietoa kaupungistumisesta ja sen vaikutuksista? Miten vaikuttaa #muuttoliike? Mm. näihin vastaavat kaupungistumista tutkivan ohjelman hankkeet @bemine_project, @agile_dwellers ja @URMI_team #strateginentutkimus #kaupungistuminen https://t.co/IIrP1ZAhaB

Trust-hankkeen loppuseminaarissa 19.9. on esillä hankkeen aikana otetuista valokuvista koottu Yhdessä tehden -näyttely. Kuvat on jo pohjustettu ja näyttävät upeilta. @Trust_Uta #yksinsuomessa #yhdessä

"Miten maailma olisi järjestettävä, jotta kaikki voisivat elää hyvää elämää?.. Prof. @Liisahai tutkii, miten yhteiskuntapolitiikka kietoutuu ihmisten arkielämään ja millaiset käytännöt mahdollistaisivat ihmisten osallistumisen yhteiskunnan kehittämiseen." https://t.co/FgPlcP5L5S

Tulevaisuuden asuntojen tulee olla joustavia niin muunneltavuudeltaan kuin monikäyttöisyydeltään. Rakentamisen innovaatioista z-sukupolvelle kertoo @agile_dwellers -hankkeen tutkija @JyrkiTarpio #rakentaminen #nalasunnot #nasu25

Arkkitehti & asukas Anna Helamaa Annikin coop-korttelista Tampereella: haasteina yllätyksellinen ja monimuotoinen kortteli, vastuunjako & rahoitus; saatiin kuitenkin yksilöllistä ja yhteisöllistä asumista, joka ei mahdollista muulla tavalla. #cohousing #kaupunkielämää

Yhteisöasuminen paneelissa, vetäjänä @laine_markus. @SamiVallinkoski & rahoittajan 3 probleemaa: 1) uudet ideat analysoitava, vievät pankin asiantuntijoilta aikaa, 2) erikoinen voi olla hankala myydä, 3) kuka vie projektin loppuun jos ongelmia. #ketteräkaupunki #kaupunkielämää

Arkkitehti & tutkija @KMaununaho kertoi monisukupolvisesta asumisesta tänään. Hänellä kokemusta aiheesta sekä tutkijana, suunnittelijana & asukkaana: ks. oman kodin plaani taustalla! #ketteräkaupunki #kaupunkielämää

Lisää

FACEBOOK

TILAA UUTISKIRJE