Osallisuuden kehät

Sosiaalinen monimuotoisuus -osahankkeen tuottama Osallisuuden kehät -esitys auttaa ymmärtämään erilaisten yksilöiden toimintamahdollisuuksia, ja eri tahojen yhteistyön merkitystä osallisuuden muodostumisessa.

Katso ja lataa esitys tästä linkistä.

 

Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja alkaa 24.5.

Päätöksentekijöille suunnatussa seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä maahanmuuttopolitiikan kipu- ja vipupisteitä ja keskustelemme niistä rakentavasti. Kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta muidenkin osallistujien on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille.

Sarjan aluksi (24.5.2017) kuullaan esityksiä pakolaisuudesta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisen ensi vaiheista. Elokuussa (30.8.) pohditaan maahanmuuttajien työllistymistä, syksyllä kouluttautumista ja integraatiota tukevia palveluja.

Seminaarisarjan järjestävät yhteistyössä viisi STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Kaupungistuva yhteiskunta, Turvallisuus verkottuneessa maailmassa sekä Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat ja Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Ilmoittaudu mukaan ensimmäiseen seminaariin täältä.

OHJELMA

24.5. klo 12.00–16.15: Pakolaisesta maahanmuuttajaksi
Paikka: Pankkisali, Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Noora Kotilainen, GLASE
Mediakuvien luomat mielikuvat maahanmuutosta

Olli Varis, WINLAND
Ympäristöpakolaisuus – tarua vai todellisuutta?

Jussi S. Jauhiainen, URMI
Pakolaisleireillä EU:n rajamailla – keitä turvaa etsivät ovat ja koska he tulevat?

Noora Salmela ja Lotta Koistinen, URMI
Näkemyksiä ja kokemuksia suomalaisesta vastaanottotoiminnasta

Ville-Samuli Haverinen ja Tiina Sotkasiira, GLASE
Esikotoutumisen politiikka ja käytännöt

Maria Nyman, POLKUJA TYÖHÖN
Koulutettujen turvapaikanhakijoiden elämä välitilassa

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, DAC
Joustavat asumisratkaisut ja sosiaalinen tuki yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjessa

Saara Pellander ja Jaana Palander, GLASE
Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistäminen: säästötavoitteet ihmisoikeusvelvoitteiden valossa

Pirjo Pöllänen ja Laura Assmuth, GLASE
Maahanmuuttaja kansalaisena ja kuntalaisena: karkaava unelma?

Sparraaviksi kommentaattoreiksi ovat lupautuneet mm. Kristiina Kumpula (pääsihteeri, SPR), Jorma Vuorio (ylijohtaja, SM:n maahanmuutto-osasto), Kai Ollikainen (talousjohtaja, KELA), Sonja Hämäläinen (maahanmuuttojohtaja, TEM) ja Eeva Hellström (johtava asiantuntija, SITRA). Lista täydentyy vielä mm. järjestö- ja kansalaistoimijoilla.

Tarvittaessa lisätietoa seminaarisarjasta antaa Kaisa Schmidt-Thomé, Demos Helsinki (kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi).

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja

Nykyinen kotouttamispolitiikka, asumisen ratkaisut ja sosiaalinen tuki eivät riittävästi tunnista yksin maahan tulleiden nuorten tarpeita.

Suomi on lastensuojelun edelläkävijä. Taustastaan riippumatta jokaisella lapsella tulee olla oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Yksin maahan tulleet alaikäiset ovat ryhmä, joiden suojelun ja huollon järjestäminen kuitenkin ontuu ja lainsäädännölliset velvoitteet ovat epäselvät.

Kuva: Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Suomen Akatemian kärkihanke Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen (TRUST) tutkii yksin alaikäisinä saapuneiden maahanmuuttajanuorten kuulumisen tunnetta ja kehittää sosiaalisen tuen käytäntöjä. Lue tarkemmin tiedeverkkolehti Politiikasta, millaisia ratkaisuja yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen ja sosiaaliseen tukeen tarvitaan kotoutumisen edistämiseksi.

Lue myös juuri julkaistu politiikkasuositus yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Politiikkasuositukseen voit perehtyä tästä.

 

Politiikkasuositus: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Kunnilla on monia vaihtoehtoja vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseksi. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat joukkoliikenteen edellytyksiin ja kevyen liikenteen sekä vähäpäästöisten kulkuneuvojen yleistymiseen. Tiivis yhdyskuntarakenne ja monipuoliset liikkumisratkaisut kuuluvat usein samaan pakettiin, mutta myös harvaanasutummilla alueilla uusia liikkumistapoja ja -palveluita voidaan monin tavoin edistää. Suomen ympäristökeskuksen sekä Dwellers in Agile Cities- ja Bemine -hankkeiden tutkijoiden laatima tuore Policy Brief johdattaa liikkumisen uusille raiteille.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen sivuilta tästä tai voit ladata politiikkasuosituksen alla olevista linkeistä suomeksi ja englanniksi.

Politiikkasuositus: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Policy Brief: Sustainable mobility solutions are created locally

Space Invaders valtaa Hiedanrannan 17.-20.5.2017

Dwellers in Agile Cities -hankkeen ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston yhteistyönä järjestämä Hiedanranta-kurssi käynnistyi maanantaina 8.5.

Hiedanranta-kurssilla opitaan tuntemaan Hiedanrannan tulevaisuuden suunnitelmat uutena asuinalueena, sekä ennen kaikkea alueen mahdollisuudet erilaiseen kaupunkitilan väliaikaiskäyttöön liittyen. Hiedanrantaa kehitetään kaupungin kokeilualustana, joka ammentaa jakamistalouden ja omavaraisuuden teemoista. Opiskelijat osallistuvat kiinnostuksensa mukaan teemoittain järjestettävään väliaikaistoimintaan ja muodostavat käsityksen alueen kehittämispotentiaalista.

Kahden viikon mittainen intensiivikurssi Hiedanrannan alueella yhteistyössä Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art -maisteriohjelman Situated Urban -kurssin kanssa huipentuu kaikille avoimeen Space Invaders -tapahtumaan 17.-21.5. Hiedanrannassa.

Space Invaders -tapahtuma Facebookissa. TERVETULOA!

Unelmien Hiedanrannassa kasvavat yhteisöt, luonto ja yritykset

Tampereen Hiedanrannan ideakilpailun parhaiden töiden satoa kehitettiin eteenpäin yhdessä kaupunkilaisten kanssa kolmessa työpajassa huhtikuun lopussa.

Työpajoissa kehitetyt ideat ja toiveet koskivat erityisesti yhteisöllisyyden ja luonnon kasvamista osaksi tulevaa kaupunginosaa. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi tilojen uudenlaista jakamista, kohtaamispaikkoja, villiä kaupunkivihreää ja itse tehtyjä puutarhoja tiiviin kaupunkirakenteen sisällä. Kolmantena elävyyden kannalta keskeisenä teemana nousivat esiin työpaikat ja yrittäminen.

Hiedanrannasta suunnitellaan 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa. Kehitystä vauhdittavat erilaiset yhdessä tekemisen kokeilut, tilojen väliaikaiskäyttö ja kaupunkilaisten järjestämät tapahtumat.

Lopputyöpajaan voi ilmoittautua ma 8.5. saakka

Keskiviikkona 10. toukokuuta ideakilpailun jatkojen viimeinen työpaja, Tulevaisuuspyörre, kokoaa parhaat ideat aiemmista työpajoista keskittyen esiin nousseisiin kolmeen teemaan: yhteisöihin, luontoon sekä yrittämiseen ja työhön.

Työpajassa pohditaan esimerkiksi, miten saadaan aikaan monimuotoisia kortteleita, joissa sekoittuvat kaupunkiviljely, erityyppiset asunnot ja työtilat. Tavoitteena on löytää polkuja siihen, miten ideoita voidaan lähteä toteuttamaan ja ketkä ryhtyvät luomaan toivottua ja kaupunkilaisten tarpeisiin vastaavaa tulevaisuuden Hiedanrantaa.

Hiedanrannan työpajoissa kaupunkia kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. (Kuva: Meri Lampinen)

Yhteistoimintaan perustuvaa kestävää kaupungistumista

Työpajat ovat osa tutkimusta, jossa kokeilemalla ja yhteiskehittämällä luodaan entistä asukaslähtöisempiä, monimuotoisempia ja kestävämpiä kaupunkeja.

Työpajat ovat myös osa juuri käynnistynyttä, noin vuoden kestävää alueen yleissuunnittelua. Kaupunginosaa tehdään uudella tavalla, josta osoituksena on alueen avaaminen kaupunkilaisten käyttöön ja vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa jo varhaisessa suunnittelun vaiheessa. Yleissuunnittelun jälkeen edetään ensimmäisten asemakaavojen laatimiseen.

Ideakilpailun jatkoja järjestävät Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma ja Hiedanrannasta vastaavat kaavoittajat yhdessä Tampereen yliopiston Dwellers in Agile Cities (DAC) -tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa.  DAC-tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia strategisen tutkimuksen varoista.

Hiedanrannan ideakilpailun jatkot

Koontityöpaja: Tulevaisuuspyörre keskiviikkona 10.5. klo 17–20

Lielahden kartano, Lielahdenkatu 10–12

Sähköinen ilmoittautuminen:

https://www.lyyti.in/tulevaisuuspyorre

Lisätietoa:

http://www.agilecities.fi/

http://www.tampere.fi/hiedanranta

http://valiaikainenhiedanranta.fi/

Työpajat ja DAC-hanke/

Koordinaattori Mikko Kyrönviita p. 050 509 9026, mikko.kyronviita@uta.fi

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 5.5.2017

Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. DAC- ja TRUST-hankkeet julkaisevat nyt yhteistyössä politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota:

  • Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
  • Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
  • Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
  • Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
  • Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut 2017