Tampere Underground luo alakulttuuria tee-se-itse -asenteella

Tampere UG -toiminta sai alkunsa muutaman ihmisen ilmoille heittämästä ideasta tuoda yhteen tamperelaisia alakulttuuritoimijoita.

Oli kesä 2016, ja muutamat kulttuuritoimijat suunnittelivat jo kymmenen vuotta jatkuneen taipaleensa juhlistamista esimerkiksi yhteisellä näyttelyllä. Pian idea vaihtui kuitenkin syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä avoimempaan yhteistyöhön ja mukaan päätettiin kutsua lisää toimijoita ja ryhmiä, jotka tuntevat jotenkin olevansa osa tamperelaista alakulttuuria tai toimivansa omaehtoisesti ja jonkinlaisella tee-se-itse -asenteella.

Tämän sekalaisen porukan toimesta syntyi yli kaksi viikkoa kestänyt Tampere Underground. NYT! -näyttely vuoden 2016 lopulla. Näyttelyn pääasiallisena tapahtumapaikkana oli Tampereen kaupungin Tampere Undergroundille tapahtumaa varten käyttöön antama Emil-sali, mutta tapahtumia järjestettiin myös Vastavirta-klubilla.

Yli kaksi viikkoa kestänyt Tampere Underground NYT! -näyttely järjestettiin loppuvuodesta 2016. (kuva: Tampere Underground)

Kaikilla toimijoilla jotka lähtivät mukaan Tampere Underground -toimintaan oli varmasti hyvin erilaisia ajatuksia siitä, mitä Tampere UG heille tarkoitti ja millaista toimintaa he ajattelivat nimen pitävän sisällään.

Jossain määrin yhteinen ajatus kuitenkin oli tehdä Tampere Undergroundista verkosto, jonka kautta ihmiset voisivat tutustua toisiinsa ja järjestää asioita yhdessä.

Tampereella on rikas alakulttuuri ja paljon pieniä toimijoita, jotka kuitenkin harvoin tapaavat toisiaan oman kaveripiirin ulkopuolelta. Ideana oli, että kaikki toimijat jatkavat entiseen tapaan omien projektiensa parissa, mutta lisäksi voitaisiin välillä yhdistää resurssit yhteisiä tarkoitusperiä varten. Jo toiminnan alusta asti pidettiin kiinni linjauksesta, ettei rasismia, seksismiä eikä puoluepolitiikkaa hyväksytä verkoston toiminnassa.

Morkun suojelu

Vuoden 2017 alussa Tampere Underground. NYT! -näyttely oli onnistuneesti ohi, ja puoliavoin tapaaminen Vastavirta klubilla keräsi yhteen kymmeniä Tampere UG -toiminnasta kiinnostuneita. Tapaamisessa heiteltiin ilmoille ajatuksia siitä, mitä verkosto voisi seuraavaksi lähteä toteuttamaan. Päällimmäisiksi taisivat heti nousta juhannusfestivaalin järjestäminen ja Morkun talon suojelu. Tässä kohtaa porukka jakaantui pienempiin ryhmiin intressiensä mukaan ja yksi ryhmistä lähti selvittämään vanhan rautatieläisten seuraintalo Morkun säilyttämistä ja uudelleen käyttöönottoa.

Tampereen keskustassa, rautatien kupeessa sijaitseva Morkku on ollut jo useiden vuosien ajan otsikoissa paikallisessa mediassa, milloin talon purkuaikeisiin liittyen, milloin suojeluintressien saadessa enemmän näkyvyyttä. Morkun purkaminen on myös esitetty ehtona viereisen tavara-aseman säilyttämiselle.

Tampere UG -verkosto haluaisi suojella Morkun talon ja avata sen avoimeksi kulttuuritilaksi. Tällä hetkellä Tampereen keskustasta puuttuu yhteisöllinen ja epäkaupallinen kulttuuritila, jossa ihmiset voisivat kohdata toisiaan vailla velvoitetta käyttää rahaa.

Morkun sali esiintymislavoineen tarjoaisi upean tilan monenlaiselle harrastustoiminnalle ja tapahtumien järjestämiselle. Tampereen kaupungin suunnitelmissa on kuitenkin purkaa Morkku, sen jäädessä rantatunnelin ja Viinikan liikenneympyrän yhdistävän tien alle.

Taustalla näkyvä rautatieläisten seuratalo Morkku on rakennettu talkootyönä ja keräysvaroin vuonna 1907. Morkun suojelemiseksi on aktivoitunut Tampere UG -yhteisön lisäksi Jotain odottamatonta ry ja Tampereen tammelalaiset ry. (kuva: Tamperelainen)

Koska Morkun säilyttämistä on jo aikaisemmin yritetty valtaamalla talo, päädyttiin tällä kertaa yrittämään talon suojelua ensin virallisempia kanavia pitkin. Tampere UG -yhteisö yhdessä kahden rekisteröidyn yhdistyksen kanssa jätti maaliskuussa 2017 Tampereen ELY-keskukselle suojeluesityksen rautatieläisten juhlatalo Morkun säilyttämiseksi ja sen palauttamiseksi alkuperäiseen tarkoitukseensa, alueen asukkaiden yhteisölliseksi ja vapaaksi kohtaamistilaksi. ELY-keskus on vastaanottanut suojeluesityksen, mutta ei ole antanut vielä lausuntoaan asiasta. Tällä hetkellä on avoinna myös adressi Morkun puolesta.

Juhannusfestivaali

Morkun suojelun lisäksi toinen suuri projekti Tampere Underground -verkostolle on tänä keväänä ollut juhannusfestivaalin järjestäminen. Hiedanrannassa juhannuksena järjestettävä kahden päivän ilmaistapahtuma on mahdollisuus viettää erilaista kaupunkijuhannusta monipuolisen ohjelman parissa. Kolme esiintymislavaa, yli 30 esiintyjää sekä muu festivaaliohjelma ja taide täyttävät kartanon ympäristön kesäkuussa. Juhannusfestivaali on laittanut verkoston toimijat painimaan erilaisten virallisten lupa- ja ilmoitusasioiden, eikä ilmaistapahtuman rahoituskaan ole aina ollut helppoa. Juhannusfestivaalin tueksi järjestetty brunssi auttoi kuitenkin pahimpiin taloudellisiin huoliin.

Tampere Underground juhannusfestivaali Hiedanrannassa 23.-24.6.2017. (kuva: Tampere Underground)

Mitä Tampere Underground tulee olemaan tulevaisuudessa, siihen ei ole yhtä vastausta. Toiminta halutaan kuitenkin pitää avoimena, eikä jumittua liikaa mihinkään yhteen suuntaan. Isolla ja varsin moninaisella porukalla toimiminen ei aina ole helppoa. Ihmiset ovat tottuneet erilaisiin toimintatapoihin, kuten esimerkiksi kokouskäytäntöihin ja keskustelukulttuuriin ja eri asiat näyttäytyvät eri ihmisille tärkeinä. Isossa porukassa on myös haasteellista saada kaikkien ääni kuuluviin ja pyrittävä tietoisesti välttämään toiminnan henkilöitymistä vain muutamiin näkyvyyttä itselleen tavoitteleviin henkilöihin.

Löyhä verkosto aiheuttaa myös sitoutumattomuutta yhteisiin projekteihin, jolloin vastuu kasaantuu helposti vain muutamille toimijoille. Yhteistyö virallisten tahojen, kuten Tampereen kaupungin kanssa on aiheuttanut myös omanlaisiaan ongelmia: vaikka näyttelyä oli järjestämässä useita anarkistisia toimijoita, eivät he voineet esitellä toimintaansa tapahtumassa, sillä kaupungin linja oli, ettei mukana voinut olla mitään puhtaasti poliittisia toimijoita.

Parhaimmillaan Tampere Underground toimii kuitenkin kohtauspaikkana yhdistäen toimijoita yhteisten intressien ajamiseksi, kuten esimerkiksi Morkun suojelemiseksi. Verkosto on myös avoin paikka jakaa resursseja ja pyytää apua muilta toimijoilta.

Veera Turku

Kirjoittaja on ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelija Tampereen yliopistossa sekä toimii aktiivisesti Tampere Underground -verkostossa.

Blogiteksti on osa DAC-hankkeen ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnan järjestämää Hiedanranta-erikoiskurssia. Kurssilla pohdittiin kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjä, kaupunkilaisten toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kaupunkikulttuurin eri teemoja ja Hiedanrannan kehittämistä. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art -maisteriohjelman kanssa.