OMAryhmä – tutkimusryhmä keskittyy moninaisten toimijoiden mahdollisuuksiin elää ja vaikuttaa kaupungissa

OMAryhmä on monitieteinen tutkimusryhmä, joka keskittyy tutkimuksessaan arkipäivän, osallisuuden, julkisten palveluiden ja hallinnon välisiin suhteisiin etenkin kaupunkikontekstissa. 

Tutkimusryhmässä ollaan kiinnostuneita moninaisten toimijoiden mahdollisuuksista elää ja vaikuttaa kaupungissa. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, päätöksentekijöiden ja käytännön toimijoiden kanssa rakentaakseen vuorovaikutusta eri toimijoiden välille ja kehittääkseen uudenlaisia tapoja tehdä tutkimusta.

Tutustu tutkimusryhmän sivuihin tästä ja seuraa Youtube-kanavaa tästä sekä Twitteriä tästä.

OMAryhmän jäsenet vasemmalta alkaen: Jonas Sjöblom, Liina Sointu, Sanna Rikala, Henna Luoma-Halkola, Pauliina Lehtonen, Liisa Häikiö, Anna-Kaisa Kuusisto ja Jarkko Salminen. Kuvasta puuttuvat ryhmän jäsenet Eeva Puumala, Yrjö Kallinen ja Ronja Kuokkanen.