Tutkimusaktivismia ja kaupunkilaisten rohkeita visioita: Hiedanrannan työpajojen tulokset on julkaistu

Kaupunkilaisten visiossa Hiedanrannassa on asumisen, työskentelyn, palvelujen ja tuotannon superkortteleita, elävänä kohtauspaikkana toimivaa katutilaa, matalan kynnyksen työtiloja sekä kasvualustaa kulttuurille, kiertotalouden käytännöille ja uudenlaiselle kaupunkiluonnolle.

Näin voidaan tiivistää DAC-hankkeen ja Tampereen kaupungin yhteistyössä järjestämien työpajojen eli Hiedanrannan jatkojen tulokset. Tulokset on nyt koottu hienoksi julkaisuksi, joten  palataan sen kunniaksi hetkeksi kevään työpajojen tunnelmiin.

Työpajojen pyrkimyksenä oli ratkaista asioita yhdessä, viedä ideakilpailun suunnitelmia eteenpäin. (kuva Meri Lampinen)

Hetki ennen Jatkoja

Huhtikuisena iltana 2017 Lielahden kartano täyttyi vähitellen Hiedanrannan kehittämisestä kiinnostuneista kaupunkilaisista. Kauniiseen aulaan järjestetty esiintymislava odotti inspiraatiopuheita ja loppuillan ideatykityksiä. Vanha portaikko narisi, kun viimeisenä tulleet etsivät istuinpakkojaan. Kartanon huoneissa odottivat kartat, tussit, nauhurit, post-it -laput, ideapaperit ja asiaankuuluvat virvokkeet. Hiedanrannan rantavahti valmistautui avaamaan tilaisuuden. Kartano oli nähnyt niin Nottbeckien kuin tehtaanjohtajien ajat – nyt uutta kerrosta sen kirjavaan historiaan oli luomassa moninainen joukko kaupunkilaisia kaupunkikehittämisen asialla. Meitä jännitti hiukan: kuinka ideamme kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden yhteisistä työpajoista tulisi toimimaan käytännössä.

Kaupunkilaiset mukaan ideakilpailun tulosten jatkokehittelyyn

Ajatus kaupunkilaisille suunnatuista työpajoista syntyi Tampereen Hiedanrannan ideakilpailun ratketessa alkuvuodesta 2017. Hiedanrannassa oli jo lupaavasti aloitettu suunnittelu yhdessä kaupunkilaisten ja eri toimijoiden kanssa.  Arkkitehtuuri- ja ideakilpailut ovat kuitenkin perinteisesti olleet lähinnä ammattilaisten hallitsema pelikenttä, jolla tavalliset kaupunkilaiset ovat jääneet sivustaseuraajiksi.

Hiedanrannassa tehdään toisin: kaupunkilaiset kehittävät ideaa eteenpäin yhdessä arkkitehtien ja kaavoittajien kanssa.

Hiedanranta on merkittävä kaupunkikehityshanke – siitä suunnitellaan Tampereen uutta läntistä keskusta, 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa. Myös kehittämisen keskeiset teemat kestävästä kehityksestä kokeilukulttuuriin herättivät meissä innostusta: uusi kaupunginosa ansaitsi tuekseen kaupunkilaisten vahvan vision!

Päädyimme ehdottamaan Hiedanrannan kehitysohjelmalle työpajasarjaa, jossa kaupunkilaiset työstävät ideakilpailun tuloksia eteenpäin omista näkökulmistaan. Perinteiset menetelmät asukkaiden kuulemiseksi nostavat usein esiin lähinnä suunnitelmia koskevaa kritiikkiä, listoja asioista, joita tulisi tehdä toisin. Nyt pyrkimyksenä oli ratkaista asioita yhdessä, viedä suunnitelmia eteenpäin. Ideamme otettiin avosylin vastaan ja saman tien mukaan liittyivät myös alueen suunnittelusta vastaavat kaupungin kaavoittajat sekä kilpailun voittajaehdotuksien arkkitehdit.

Mitä kartanolla ja Kuivaamolla tapahtui?

Tästä muotoutui keväälle 2017 neljän työpajan sarja eli Hiedanrannan jatkot, jotka seurasivat aiemmin järjestettyjä suunnittelujuhlia ja ideakilpailua . Työpajat järjestettiin tapahtumien keskipisteessä: Hiedanrannan kartanolla ja tapahtumatilana jo tunnetussa Kuivaamossa. Jatkoilla ammattilaiset ja kaupunkilaiset työskentelivät yhdessä pienryhmissä. Työpajoihin oli avoin kutsu, minkä lisäksi kutsuimme kohdennetusti ryhmiä ja tahoja, joita oli hankalampi yleisellä kutsulla tavoittaa tai jotka liittyivät illan teemaan. Osallistujissa oli paljon kaupunkilaisia, joilla oli monenlaista kaupunkikehittämiseen ja -suunnitteluun liittyvää asiantuntemusta.

Työpajametodi oli kokeileva: hioimme aikatauluja, tekemisen tapaa ja sisältöjä lennossa perättäisten työpajailtojen välillä. Ensimmäisissä kolmessa työpajassa siirryimme pikkuhiljaa suuremman mittakaavan visioista pienempään, aina korttelitason ratkaisuihin saakka. Samalla siirryimme julkisesta tilasta kohti asumista. Neljäs työpaja kokosi muutaman viikon tauon jälkeen yhteen aiempien työpajojen tuloksia, joita sitten syvennettiin ja konkretisoitiin edelleen.

Jatkoilla ammattilaiset ja kaupunkilaiset työskentelivät yhdessä pienryhmissä. (kuva Meri Lampinen)

Neljässä työpajassa oli yhteensä yli 200 osallistujaa, joista kaupunkilaisia oli 121. Työpajojen ajoitus vaikuttaa olleen osuva: työpajasarja aloitti alueen yleissuunnittelun. Kahden eri työryhmän arkkitehdit aloittivat yhdessä suunnittelun samaan aikaan. Vuorovaikutusta tuettiin hetkellä, jolloin prosessi ja sisältö olivat muotoutumassa.

Kaikki osallistujat pääsivät hyppäämään hetkeksi sivuun omasta perinteisestä roolistaan ja antamaan panoksensa avoimeen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen ja yhdessä kehittämiseen.

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kysyä perusteellisia kysymyksiä suunnitelmista, suunnittelijoilla ja asiantuntijoilla taas oli mahdollisuus avata ideoitaan tarkemmin kuin ideajulisteessa tai lehtijutussa.

Tulevaisuuden kaupungin kekseliäitä ratkaisuja

Työpajoissa Hiedanrannan ideaksi muodostui ihmisten ja monenlaisten yhteisöjen kaupunki, joka rakentuu superkortteleista, elävästä katutilasta ja uuden työn tehtaasta sekä monipuolisesta urbaanista järviluonnosta.

Superkortteleihin toivottiin monen tyyppisiä taloja ja asuntoja sekä palveluita, työtiloja ja toimintoja lomittain. Yhteistilat suunnitellaan koko korttelin käyttöön, jolloin samoilla resursseilla saadaan laajempi valikoima laadukkaampia tiloja. Korttelit avautuvat kaduille, vehreille pihoille ja kattopuutarhoihin ja niissä tuotetaan energiaa sekä ruokaa.

Tulevaisuuden Hiedanrannassa kadusta halutaan kaupunkilaisten kohtauspaikka, joka kutsuu oleskeluun. Elämää syntyy eri toimintojen kuten leikki- ja liikuntapaikkojen, kahviloiden ja palveluiden solmukohtiin. Kivijalkaa aktivoidaan päällekkäiskäytöillä, yhteistiloilla ja ketterillä muutoksilla. Julkisen tilan elämä ulottuu myös järviluontoon, vaikkapa pitkospuille ja lintutorneihin, kelluviin kulttuuritiloihin sekä talviluisteluradalle. Uudet kiertotalouden ja ruoantuotannon ratkaisut luovat mielenkiintoista, toiminnallista kaupunkiympäristöä.

Työpajojen osallistujien visioissa vanhat tehdaskiinteistöt ovat kasvualusta erilaisille uuden työn, vapaa-ajan ja kulttuurin muodoille. Hiedanrannassa on myös jatkuvan kokeilun paikkoja, jotta kaupunki voi keksiä itsensä aina uudelleen. Siellä kehitetään kaupunkilaisten ideoita ja kokeiluja tukevia ja sallivia käytäntöjä.

Kuvittaja Salla Lehtipuu tiivisti kunkin työpajan sisällön oivallisiin kuvituksiin.

Myös työpajojen kantavan periaatteen voi nähdä tulevaisuuden kaupungin kekseliäänä ratkaisuna. Työpajatyöskentelyssä ei tietenkään ole mitään uutta, mutta kaupunkilaisten ymmärtäminen yhteistyökumppanina ja kaupunkikehityksen voimavarana on askel kohti uudenlaista hallintoa ja joustavaa kaupunkiorganisaatiota. Tällöin osallistumisen edustuksellisuuden problematiikan sijaan painottuu kaupunkilaisten osaamisen ja ideoiden yhdistäminen hallinnon konkreettiseen toimintaan. Tämä auttaa myös kaupunkiorganisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä laajemmin.

Kevät 2018

Kevätillan hiljalleen pimetessä Hiedanrannan jatkot päättyivät mainion tamperelaisen Leidin katuruokakojulle. Mutta hommat jatkuvat. Meille tutkijoille työpajasarjasta jäi mieleen hyvä tunnelma, kaupunkilaisten monet hienot ja rohkeatkin ideat, arkkitehtien oivaltavat visuaaliset esitykset ja kaavoittajien innostus. Myös kevään aikana tutuksi tulleet rosoinen tehdasmiljöö, kartano ja alati muuttuva järvimaisema vakuuttivat meidät entisestään alueen potentiaalista.

Työpajojen tulokset ovat arvokasta materiaalia Hiedanrannan yleissuunnitelmaan, joka valmistuu 2018 sekä edelleen sitä seuraavaan asemakaavoitusvaiheeseen. Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan yleissuunnitelmaa kevään aikana. Useat ideoista tarvitsevat toteutuakseen paljon muutakin kuin kaavoituksen keinot. Tämän takia yhteistyön menetelmiä tullaan Hiedanrannassa kehittämään jatkossakin.

Hiedanrannasta on kehkeytymässä kaupungin yhdessä tekemisen laboratorio.

Työpajasarjamme nosti esiin niin kaupunkilaisten kuin suunnittelijoidenkin valmiuden ja innostuksen kokeilla yhdessä tekemisen käytäntöjä ja kokeiluja. Työpajojen jälkeen on noussut esiin myös Tampereen uuden yhdistyvän 35 000 opiskelijan yliopiston ajatus luoda Hiedanrantaan kokeileva kampus. Kansalaisosallistuminen on mainittu yhdeksi kampuksen keskeiseksi teemaksi. Tätä on tarkoitus tutkia ja opiskella tekemällä konkreettisia kokeiluja eri toimijoiden kanssa osana Hiedanrannan kehittämistä. Perustana ovat pioneeriyhteisöjen jo käynnissä olevat kokeilut. Ollapa kiikarit, joilla nähdä viiden tai kymmenen vuoden päähän, mitä Hiedanrannassa silloin onkaan versonut!

 Jenni Kuoppa, Elina Alatalo, Mikko Kyrönviita & Markus Laine

 johtamiskorkeakoulu, TaY