Merkinnät Mikko Kyrönviita

Osallisuuden kehät

Sosiaalinen monimuotoisuus -osahankkeen tuottama Osallisuuden kehät -esitys auttaa ymmärtämään erilaisten yksilöiden toimintamahdollisuuksia, ja eri tahojen yhteistyön merkitystä osallisuuden muodostumisessa. Katso ja lataa esitys tästä linkistä.  

Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja alkaa 24.5.

Päätöksentekijöille suunnatussa seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä maahanmuuttopolitiikan kipu- ja vipupisteitä ja keskustelemme niistä rakentavasti. Kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta muidenkin osallistujien on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille. Sarjan aluksi (24.5.2017) kuullaan esityksiä pakolaisuudesta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisen ensi vaiheista. Elokuussa (30.8.) pohditaan maahanmuuttajien työllistymistä, syksyllä kouluttautumista ja integraatiota tukevia […]

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumiseen tarvitaan päättäjiltä rohkeita ratkaisuja

Nykyinen kotouttamispolitiikka, asumisen ratkaisut ja sosiaalinen tuki eivät riittävästi tunnista yksin maahan tulleiden nuorten tarpeita. Suomi on lastensuojelun edelläkävijä. Taustastaan riippumatta jokaisella lapsella tulee olla oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Yksin maahan tulleet alaikäiset ovat ryhmä, joiden suojelun ja huollon järjestäminen kuitenkin ontuu ja lainsäädännölliset velvoitteet ovat epäselvät. Kuva: Kristiina Korjonen-Kuusipuro Suomen Akatemian kärkihanke Yksin […]

Politiikkasuositus: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Kunnilla on monia vaihtoehtoja vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseksi. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat joukkoliikenteen edellytyksiin ja kevyen liikenteen sekä vähäpäästöisten kulkuneuvojen yleistymiseen. Tiivis yhdyskuntarakenne ja monipuoliset liikkumisratkaisut kuuluvat usein samaan pakettiin, mutta myös harvaanasutummilla alueilla uusia liikkumistapoja ja -palveluita voidaan monin tavoin edistää. Suomen ympäristökeskuksen sekä Dwellers in Agile Cities- ja Bemine -hankkeiden tutkijoiden laatima tuore Policy Brief […]

Space Invaders valtaa Hiedanrannan 17.-20.5.2017

Dwellers in Agile Cities -hankkeen ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston yhteistyönä järjestämä Hiedanranta-kurssi käynnistyi maanantaina 8.5. Hiedanranta-kurssilla opitaan tuntemaan Hiedanrannan tulevaisuuden suunnitelmat uutena asuinalueena, sekä ennen kaikkea alueen mahdollisuudet erilaiseen kaupunkitilan väliaikaiskäyttöön liittyen. Hiedanrantaa kehitetään kaupungin kokeilualustana, joka ammentaa jakamistalouden ja omavaraisuuden teemoista. Opiskelijat osallistuvat kiinnostuksensa mukaan teemoittain järjestettävään väliaikaistoimintaan ja muodostavat käsityksen alueen […]

Unelmien Hiedanrannassa kasvavat yhteisöt, luonto ja yritykset

Tampereen Hiedanrannan ideakilpailun parhaiden töiden satoa kehitettiin eteenpäin yhdessä kaupunkilaisten kanssa kolmessa työpajassa huhtikuun lopussa. Työpajoissa kehitetyt ideat ja toiveet koskivat erityisesti yhteisöllisyyden ja luonnon kasvamista osaksi tulevaa kaupunginosaa. Tällä tarkoitettiin esimerkiksi tilojen uudenlaista jakamista, kohtaamispaikkoja, villiä kaupunkivihreää ja itse tehtyjä puutarhoja tiiviin kaupunkirakenteen sisällä. Kolmantena elävyyden kannalta keskeisenä teemana nousivat esiin työpaikat ja yrittäminen. […]

Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. DAC- ja TRUST-hankkeet julkaisevat nyt yhteistyössä politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota: Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona. Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia […]

Kaupungistumisen ylimäärästä uusia toiminnan muotoja

Kaupungistuminen jatkuu – ja synnyttää samalla niukkuutta yhtäällä ja ylimäärää toisaalla. Tämä turbulenssi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja muutoksia kaupunkirakenteessa, mutta myös mahdollistaa uudenlaista toimintaa. Esimerkiksi työn uudet muodot, lisääntynyt liikkuvuus tai ihmisten itseorganisoitunut toiminta muuttavat kaupunkien fyysistä ja sosiaalista muotoa, tiloja ja toimintatapoja. Westermarck-seuran Sosiologipäivät järjestettiin Tampereella 23.-24.3. Päivien teemana oli ylimäärä, joka tarjosi ”vaihtoehtoisen […]

Ryhmärakennuttamisen käytännöt muovautuvat

Ryhmärakennuttaminen muuttaa asuntotuotannon totuttuja käytäntöjä ja toimijoiden rooleja: asukas ei olekaan valmiin asunnon ostaja, vaan jo suunnitteluvaiheen vastuullinen ja päätösvaltainen toimija. Tuore laki antaa pelisäännöt, muttei ainakaan vielä ole tuonut toivottua helpotusta hankkeiden rahoitukseen. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan asuntohankkeita, joissa ryhmä tulevia asukkaita ryhtyy rakennuttamaan itselleen taloa tai taloja. Toisin kuin mediassa näkee toisinaan väitettävän, kyse ei […]

Hiedanrannan ideakilpailun satoa työstetään eteenpäin – ilmoittautuminen avoimiin työpajoihin on avattu

Uuden Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan ideakilpailun parhaimmistoa työstetään eteenpäin kaikille avoimissa työpajoissa. Teemoitetut työpajat pidetään Lielahden kartanolla kello 17-20 peräkkäisinä iltoina 25.-27.4. ja koontityöpaja 10.5. Kolmeen ensimmäiseen työpajaan ilmoittautumiset on tehtävä 21.4.2017 mennessä ja koontityöpajaan 5.5. mennessä. Pikaisella ilmoittautumisella voit varmistaa paikkasi työpajassa. Kuhunkin työpajaan voidaan ottaa kuusikymmentä kiinnostunutta, mutta ilmoittautua voi useampiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. […]