Merkinnät Mikko Kyrönviita

Ryhmärakennuttamisen käytännöt muovautuvat

Ryhmärakennuttaminen muuttaa asuntotuotannon totuttuja käytäntöjä ja toimijoiden rooleja: asukas ei olekaan valmiin asunnon ostaja, vaan jo suunnitteluvaiheen vastuullinen ja päätösvaltainen toimija. Tuore laki antaa pelisäännöt, muttei ainakaan vielä ole tuonut toivottua helpotusta hankkeiden rahoitukseen. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan asuntohankkeita, joissa ryhmä tulevia asukkaita ryhtyy rakennuttamaan itselleen taloa tai taloja. Toisin kuin mediassa näkee toisinaan väitettävän, kyse ei […]

Hiedanrannan ideakilpailun satoa työstetään eteenpäin – ilmoittautuminen avoimiin työpajoihin on avattu

Uuden Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan ideakilpailun parhaimmistoa työstetään eteenpäin kaikille avoimissa työpajoissa. Teemoitetut työpajat pidetään Lielahden kartanolla kello 17-20 peräkkäisinä iltoina 25.-27.4. ja koontityöpaja 10.5. Kolmeen ensimmäiseen työpajaan ilmoittautumiset on tehtävä 21.4.2017 mennessä ja koontityöpajaan 5.5. mennessä. Pikaisella ilmoittautumisella voit varmistaa paikkasi työpajassa. Kuhunkin työpajaan voidaan ottaa kuusikymmentä kiinnostunutta, mutta ilmoittautua voi useampiin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. […]

Asumisen työpajat Härmälänrannan asukkaille 12.4. ja 19.-20.4.

Järjestämme viisi asumisen työpajaa Härmälänrannan asukkaille. Työpajojen tarkoitus on kerätä asukkaiden kokemuksia Härmälänrannan asunnoista, talojen yhteistiloista ja pihoista. Tutkimus liittyy Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Dwellers in Agile Cities – Ketterä kaupunki -tutkimushankkeeseen. Valokuvatyöpajat järjestetään osana ”Kaupunkien maankäytön pelikenttä” -kurssia, jonka opettajina toimivat Markus Laine ja Nina V. Nygren. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen sekä tarkemmat tiedot työpajojen aikatauluista ja sisällöstä […]

Käveltävyys on kaupunkielämän kasvualusta. 10 askelta tulevaisuuden Hiedanrantaan?

Kuinka uuden kaupunginosan kortteleihin puhalletaan sitä kuhinaa, jota arkkitehtien havainnekuvissa usein esitetään? Käveleminen on tapa, jolla olemme välittömimmin läsnä kaupunkitilassa, kohtaamme toisiamme ja luomme yhteyksiä ympäristöömme. Flanööri, hengaava teini, shoppaaja, skeittaaja, puistossa leikkivä lapsi, koiranulkoiluttaja tai Tammelantorin mummo ovat kaikki kaupunkielämän tärkeitä resursseja. Ja usein myös kävelijöitä. Siksi käveltävyyteen panostaminen on ratkaisujen ytimessä. Kävelemällä olemme […]

Työhuoneverkosto Mushrooming mahdollistaa uutta työn kulttuuria – ja siinä sivussa myös kaupunki korjautuu

Yhä useampi meistä työllistää itsensä. Tällöin elantoa kootaan monista lähteistä, jopa usean eri ammatin alueelta. Matkustetaan kaupungista toiseen. Työ irtaantuu perinteisistä työn paikoista ja yhteisöistä. Tämä tapahtuu ensinnäkin, koska se on mahdollista ja koska haluamme yhä enemmän määritellä työmme sisältöjä ja rytmejä itse, paljolti tietoteknologian vauhdittamina. Toisaalta itsensä työllistämiseen ajaa pakko, kun isot yritykset ketteröittävät […]

Kokeilemalla kohti resurssitehokasta kaupunkia

Tampereen Hiedanrannassa suunnitellaan uuttaa kaupunginosaa vanhalle teollisuusalueelle. Tavoitteena on rakentaa tiivistä, älykästä ja kestävää kaupunkia. Kaupunki on avannut alueen väliaikaiseen käyttöön ja kokeiluille, joiden on tarkoitus tukea uudenlaisen asuinalueen kehittymistä. Yksi kokeiluista on vanhaan tehdasrakennukseen, Kuivaamoon, vesivessojen sijaan rakennetut kuivakäymälät. Kokeilun tavoitteena on lisätä ymmärrystä sekä urbaanin ravinnekierron että kokeilevan kaupunkikehittämisen mahdollisuuksista. Yksi kaupunkien kestävyyshaasteista […]

Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus 14.2.2017

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmat järjestävät yhteisen Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuuden Musiikkitalolla 14.2.2017. Rakkaudesta tieteeseen -tilaisuus tuo yhteen tutkijat ja tiedonhyödyntäjät. Tule kuuntelemaan tietoiskuja ja osallistumaan keskusteluun ”ratkaisuriihessä” kuudesta ajankohtaisesta teemasta. Lisäksi voit päivän aikana tutustua teemojen postereihin ja vierailla ”hypistelynurkassa”. Mikäli et pääse paikalle, voit seurata tilaisuutta suorana lähetyksenä tästä.

Älykkäät kaupungit luodaan avoimesti yhdessä

Mihin ymmärrämme tulevaisuuden älykkään kaupungin perustuvan: teknologisiin ratkaisuihin vai osaaviin ja aktiivisiin kaupunkilaisiin? Tämä kysymys jäi päällimmäiseksi mieleen vieraillessani marraskuussa 2016 vuosittain järjestettävässä Smart City Expo World Congressissa Barcelonassa, jonka teemana oli tällä kertaa ”Cities for Citizens” eli kaupungit kaupunkilaisille. Teknologiset ratkaisut ja aktiiviset kaupunkilaiset älykkään kaupungin peruspilareina eivät tietenkään ole vastakkaisia tai toisiaan poissulkevia. […]

Yksin tulleet lapset ja nuoret eivät ole uhka

Akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arposen mielestä suomalaisten olisi syytä pohtia asenteitaan maahan yksin tulleita lapsia ja nuoria kohtaan. Uhkakuvilla pelottelun sijasta Suomessa pitäisi panostaa maahan yksin tulleiden hyvään kotouttamiseen. Lue YLE:n 11.2. julkaisema juttu kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä. Suomen Akatemian rahoittamaan TRUST-kärkihankkeeseen voit tutustua tästä.

Ryhdikästä asuntopolitiikkaa Helsingissä?

Helsingissä käydään parasta aikaa mielenkiintoista keskustelua asuntojen tarpeesta ja pinta-alavaatimuksista (HS 14.1. ja 19.1.). Kaupungin asuinrakentamista säätelee kaavamääräys, jonka mukaan puolet uudisrakennusten asuntopinta-alasta tulisi tehdä vähintään 80-neliöisiksi perheasunnoiksi. Aiheesta on keskusteltu vilkkaasti myös kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.1. ja 24.1. Viesti on selvä: halutaan väljentää pienten asuntojen rakentamisen rajoituksia. Perusteena tälle on yksiöiden ja kaksioiden kova kysyntä sekä se […]