Blogit

Härmälänranta – havaintoja kehittyvästä asuinalueesta

Tampereen Härmälänranta on jatkuvassa muutoksessa. Pyhäjärven rannalla sijaitseva moderni asuinalue vetää puoleensa niin nuoria, lapsiperheitä kuin ikääntyvääkin väestöä. Sen sijoittuminen vanhemman asuinalueen Härmälän kupeeseen luo osittain vastakkainasettelua, mutta myös uudenlaista yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia alueelle. Härmälänranta onkin yksi esimerkki kasvavasta ja tiivistyvästä kehityksestä Tampereella. Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijat järjestivät Härmälänrannasta tutkimusseminaarin Kaupunkien maankäytön […]

Flower Power – sissiviljelyä Hiedanrannassa

Tavallisena yliopistokurssina alkaneesta opintokokonaisuudesta muodostui suoran toiminnan kokeilu, kun päätimme toteuttaa sissiviljelyä Tampereen uudessa kaupunginosassa. Sissiviljely on kaupunkiympäristön omatoimista kehittämistä siemeniä kylvämällä ja taimia istuttamalla. Sissiviljelijöinä voimme rikastuttaa kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja samalla myös omaa kokemustamme kaupungista. On torstaiaamu. Seisomme lapiot ja ämpärit kädessä Koulukadun varrella. Tarkoituksena on siirtää alueella kasvavia jalokiurunkannuksia Hiedanrantaan, Tampereen kehitteillä olevaan […]

Tampere Underground luo alakulttuuria tee-se-itse -asenteella

Tampere UG -toiminta sai alkunsa muutaman ihmisen ilmoille heittämästä ideasta tuoda yhteen tamperelaisia alakulttuuritoimijoita. Oli kesä 2016, ja muutamat kulttuuritoimijat suunnittelivat jo kymmenen vuotta jatkuneen taipaleensa juhlistamista esimerkiksi yhteisellä näyttelyllä. Pian idea vaihtui kuitenkin syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä avoimempaan yhteistyöhön ja mukaan päätettiin kutsua lisää toimijoita ja ryhmiä, jotka tuntevat jotenkin olevansa osa tamperelaista alakulttuuria tai toimivansa […]

Konkreettisia ravinnekiertoratkaisuja Hiedanrantaan

Tampereen Hiedanranta luo uutena asuinalueena odotuksia ja avaa mahdollisuuksia miettiä kaupungissa elämisen ratkaisuja totutusta poikkeavalla tavalla. Tähän pyrittiin myös 13.3.2017 järjestetyssä avoimessa ideointityöpajassa, jossa yli 30 toimijaa kerääntyi miettimään yhdessä tulevan asuinalueen ravinnekiertoa ja sitä, millaisia konkreettisia ravinnekiertoratkaisuja Hiedanrannan asuinalueella voisi toteuttaa. Lähtökohtana oli, että ratkaisut toisivat resurssitehokkuuden lisäksi Hiedanrantaan myös liiketoimintaa ja työpaikkoja. Työpajan […]

Näkyvää ja kuuluvaa yhteiskunnallista osallisuutta Belgiassa

Vierailimme tammikuussa Leuvenissa, Belgiassa, jossa tutustuimme yhteisötyötä tekeviin kolmannen sektorin toimijoihin Arktosiin, de Ruimtevaartiin ja buutwerk ’t Lampekeen, joiden asiakkaina on laaja kirjo köyhyydessä eläviä lapsia, nuoria ja perheitä. Ne toimivat kaikki Ridderbuurtin-alueella tai sen lähistöllä. Ridderbuurt on vanhaa tehdastyöntekijöiden asuinaluetta, jonka asukkaat ovat olleet aina melko vähävaraisia. Viime aikoina alue on kuitenkin kohtuullisen hintatasonsa vuoksi […]

Kaupungistumisen ylimäärästä uusia toiminnan muotoja

Kaupungistuminen jatkuu – ja synnyttää samalla niukkuutta yhtäällä ja ylimäärää toisaalla. Tämä turbulenssi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja muutoksia kaupunkirakenteessa, mutta myös mahdollistaa uudenlaista toimintaa. Esimerkiksi työn uudet muodot, lisääntynyt liikkuvuus tai ihmisten itseorganisoitunut toiminta muuttavat kaupunkien fyysistä ja sosiaalista muotoa, tiloja ja toimintatapoja. Westermarck-seuran Sosiologipäivät järjestettiin Tampereella 23.-24.3. Päivien teemana oli ylimäärä, joka tarjosi ”vaihtoehtoisen […]

Ryhmärakennuttamisen käytännöt muovautuvat

Ryhmärakennuttaminen muuttaa asuntotuotannon totuttuja käytäntöjä ja toimijoiden rooleja: asukas ei olekaan valmiin asunnon ostaja, vaan jo suunnitteluvaiheen vastuullinen ja päätösvaltainen toimija. Tuore laki antaa pelisäännöt, muttei ainakaan vielä ole tuonut toivottua helpotusta hankkeiden rahoitukseen. Ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan asuntohankkeita, joissa ryhmä tulevia asukkaita ryhtyy rakennuttamaan itselleen taloa tai taloja. Toisin kuin mediassa näkee toisinaan väitettävän, kyse ei […]

Käveltävyys on kaupunkielämän kasvualusta. 10 askelta tulevaisuuden Hiedanrantaan?

Kuinka uuden kaupunginosan kortteleihin puhalletaan sitä kuhinaa, jota arkkitehtien havainnekuvissa usein esitetään? Käveleminen on tapa, jolla olemme välittömimmin läsnä kaupunkitilassa, kohtaamme toisiamme ja luomme yhteyksiä ympäristöömme. Flanööri, hengaava teini, shoppaaja, skeittaaja, puistossa leikkivä lapsi, koiranulkoiluttaja tai Tammelantorin mummo ovat kaikki kaupunkielämän tärkeitä resursseja. Ja usein myös kävelijöitä. Siksi käveltävyyteen panostaminen on ratkaisujen ytimessä. Kävelemällä olemme […]

Työhuoneverkosto Mushrooming mahdollistaa uutta työn kulttuuria – ja siinä sivussa myös kaupunki korjautuu

Yhä useampi meistä työllistää itsensä. Tällöin elantoa kootaan monista lähteistä, jopa usean eri ammatin alueelta. Matkustetaan kaupungista toiseen. Työ irtaantuu perinteisistä työn paikoista ja yhteisöistä. Tämä tapahtuu ensinnäkin, koska se on mahdollista ja koska haluamme yhä enemmän määritellä työmme sisältöjä ja rytmejä itse, paljolti tietoteknologian vauhdittamina. Toisaalta itsensä työllistämiseen ajaa pakko, kun isot yritykset ketteröittävät […]

Kokeilemalla kohti resurssitehokasta kaupunkia

Tampereen Hiedanrannassa suunnitellaan uuttaa kaupunginosaa vanhalle teollisuusalueelle. Tavoitteena on rakentaa tiivistä, älykästä ja kestävää kaupunkia. Kaupunki on avannut alueen väliaikaiseen käyttöön ja kokeiluille, joiden on tarkoitus tukea uudenlaisen asuinalueen kehittymistä. Yksi kokeiluista on vanhaan tehdasrakennukseen, Kuivaamoon, vesivessojen sijaan rakennetut kuivakäymälät. Kokeilun tavoitteena on lisätä ymmärrystä sekä urbaanin ravinnekierron että kokeilevan kaupunkikehittämisen mahdollisuuksista. Yksi kaupunkien kestävyyshaasteista […]