Ketterä kaupunki – kirja kokoaa hankkeen blogit yksiin kansiin

Kaupunkilaiset kaupunkeja kehittämässä

Julkaisu kokoaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoittaman Dwellers in Agile Cities -tutkimushankkeen (2016-2019) blogikirjoitukset yksiin kansiin.

Tutkimushankkeemme perustuu ajatukseen asukkaasta muutoksen keskeisimpänä ajurina. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia tuottavat muutospaineita kestävälle kaupunkisuunnittelulle niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti.

Tässä julkaisussa tarkastelemme erilaisia kokeiluja suomalaisissa kaupungeissa sekä kerromme kansainvälisesti kiinnostavista esimerkeistä. Olemme kiinnostuneita asukaslähtöisistä ratkaisuista, joita voi soveltaa erilaisissa kaupungeissa.

Tekstien kirjo on laaja: yhteisöllisestä asumisesta, ryhmärakennuttamisesta ja liikenteen uusista palveluista siirrymme itse tekemisen mahdollisuuksiin, resurssiviisauteen ja älykkäisiin palveluihin. Pohdimme erilaisten väestöryhmien kokemuksia kaupungissa elämisestä, sosiaalisista verkostoista ja kaupungeissa liikkumisesta.

Kaupunkilaiset ovat kaupunkien rikkain voimavara. Yrityselämä haluaa sinne, missä ihmiset haluavat elää. Globaalisti kaupunkien ei tulisi kilpailla keskenään vaan kunkin löytää itsestään se vahvuus, joka tekee juuri siitä kaupungista erityisen ja omanlaisensa. Toivomme kirjan tekstien ruokkivan lukijan ajattelua.

Haastamme sinut pohtimaan miten sinun kaupunkisi voisi tulevaisuudessa olla kestävä ja hyvä asuinpaikka kaikille asukkailleen.

Helena Leino
Dwellers in Agile Cities -hankkeen johtaja

Lataa julkaisu käyttöösi alla olevasta linkistä.

Ketterä kaupunki: blogit

Ketterä kaupunki -hanke on päättynyt

Ketterä kaupunki (DAC) -hanke jätti lokakuussa 2019 loppuraporttinsa Suomen Akatemialle ja on siten virallisesti päättynyt. Hanke on ollut tuottelias ja monin puolin onnistunut – mistä suuri kiitos yhteistyökumppaneille, muille kanssamme töitä tehneille ja kaikille tekemisistämme kiinnostuneille!

Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa kaupunkiyhteisöjä vastaamaan ketterämmin ihmisten muuttuviin asumisen, liikkumisen, työskentelyn ja elämisen tarpeisiin sekä edistää samalla asukaslähtöistä ja sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä.

Hankkeessa olemme 1) kehittäneet toimintatapoja ikääntyneiden, maahanmuuttajanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tuen ja palvelun tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi 2) edistäneet ymmärrystä siitä, mitä kestävä kaupunki tarkoittaa arjen tasolla 3) tunnistaneet ja kehittäneet asukaslähtöisiä osallistumis- ja lähestymistapoja suunnitteluun, rakentamiseen ja lähiympäristön käyttöön sekä muokkaamiseen.

Lue vaikuttavuustarinoista, miten tämä tehtiin ja mitä siitä on seurannut tähän mennessä!

Tältä sivustolta löytyvät hankkeen politiikkasuosituksetratkaisut, artikkelit ja muut varsinaiset julkaisut sekä blogit. Läpileikkauksen hankkeesta saa vaikuttavuustarinoiden ohella silmäilemällä uutiskirjeitä.

Sivusto säilyy ainakin kesään 2022 asti. Jos haluamasi sisältö sivulla ei aukea tai kaipaat lisätietoja, voit edelleen ottaa yhteyttä vuorovaikutusvastaavaan tai tutkijoihin.

Ketterä kaupunki -hankkeen perintöä hyödyntää mm. strategisen tutkimuksen hanke ORSI, joka tutkii reiluja ja rivakoita keinoja luotsata Suomi ympäristön kantokyvyn rajoihin. Yksi tarkastelukohteista on oikeudenmukainen siirtymä kaupunkilaisten arjessa: Miten esimerkiksi erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet ja haavoittuvuudet huomioidaan uusien säädösten laatimisessa, ja miten yksilöt ja verkostot voivat tai haluavat osallistua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Hankkeessa ovat mukana Ketterä kaupunki -tutkijat Liisa Häikiö, Juha Peltomaa ja Antti Wallin. Lue lisää ja tilaa ORSI-uutiskirje täältä.

Ketterä kaupunki -hankkeelle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pääpalkinto

Tampereen yliopisto jakoi 12.9.2019 ensimmäistä kertaa tunnustuspalkintoja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Pääpalkinnon sai Ketterä kaupunki-hanke. Palkinnon perusteluissa kiitetään hanketta siitä, että se on vaikuttanut yhteiskuntaan monipuolisesti ja konkreettisella tavalla.

Esimerkkinä mainitaan mm. Tampereen yliopiston arkkitehtuurin, sosiaalipolitiikan, aluetieteen, yhteiskuntatieteiden ja ympäristöpolitiikan tutkijoiden yhteistyönä toteutettu Ketterän asumisen keittokirja -sovellus, joka on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä oleva urbaanin asumisen idea- ja tietopankki.

Ehdotuksia oli pyydetty yhteiskuntaa merkittävästi ja konkreettisesti kehittävistä vaikuttavuusteoista ja toimintamalleista. Lue lisää tunnustuksista ja perusteluista Tampereen yliopiston uutisesta.

Kuva: Jonne Renvall

 

Politiikkasuositus: Yhteiskäyttöautopalvelujen kestävä toteuttaminen kaupungeissa

Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä täydentävät yhteiskäyttöautopalvelut ovat yksi keino korvata yksityisautoilua ja edistää puhdasta, fossiilisista polttoaineista vapaata kaupunkiliikennettä.

Esitämme viisi suositusta kaupunkiseutujen päätöksentekijöille edistää yhteiskäyttöautopalveluja osana kestävää kaupunkiliikennettä.:

  • Kaupunkilaiset tarvitsevat lisää tietoa ja kannustusta yhteiskäyttöautojen käyttöön.
  • Yhteiskäyttöautot tulee sisällyttää liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseihin.
  • Pysäköintipaikkojen määrä ja sijainti ovat olennaisia käyttöön vaikuttavia tekijöitä.
  • Yhteiskäyttöautojen tulee olla kannattavaa liiketoimintaa palveluntarjoajalle.
  • Yhteiskäyttöautopalveluja on edistettävä useiden kaupungin toimijoiden yhteispelinä.
Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa ja ladattavissa alla olevasta linkistä:

Yhteiskäyttöautojen kestävä toteuttaminen kaupungeissa

Lue kaikki hankkeen politiikkasuositukset klikkaamalla tästä.

Hiedanrannan saunassa päästään pian löylyihin

Hiedanrannan sauna -projekti on lähtenyt etenemään vauhdilla. Sauna rakentuu hollantilaisten arkkitehtiopiskelijoiden, sauna-aktiivien, Pirkanmaan Kaarikoirien sekä Tampereen kaupungin ja yliopiston toimijoiden yhdistäessä voimavaransa. 

Sauna terasseineen rakentuu puusta, mutta pukutilat ja varasto tulevat kahden vanhan merikontin sisään. (kuva: Hiedanrannan sauna -ryhmä)

Hiedanrannan yhteisöllinen sauna -projektissa on viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut paljon. Helmikuussa 2019, kun saunaryhmän ensimmäisistä tapaamisista oli kulunut melkein kaksi vuotta ja prosessi lupa-asioineen junnasi edelleen paikallaan, DACin sauna-aktiivit ilmoittivat luopuvansa projektista. Vuokrasopimusta ei ollut saatu kirjoitettua lukuisista yrityksistä huolimatta ja voimavarat saunaprojektin eteenpäin puskemiseen olivat vähissä. Ajatus yhteisöllisen saunan rakentamisesta jäi kuitenkin kytemään, eikä hiljaiselo saunaryhmässä kestänyt kuin muutaman kuukauden.  

Huhtikuussa tapahtui yllättävä käänne, kun saunaprojekti linkitettiin hollantilaisen Delftin yliopiston puurakentamisen kurssiin, ja kurssin vetäjä Alberto Altés Arlandikseen. Alberto kiinnostui Hiedanrannasta ja saunaideasta, ja kohta suunnitteilla olikin jo kahden viikon intensiivinen rakennusurakka, jonka aikana Delftin arkkitehtiopiskelijoiden kurssi rakentaa Hiedanrantaan saunaa pukutiloineen ja terasseineen.  

Yhteistyö Delftin puurakentamisen kurssin kanssa sai saunaprojektin pyörät pyörimään vauhdilla ja saunan toteutuminen kesäkuun alussa alkoi vaikuttaa todelliselta.

Alberto Arlandiksen ohjaama puurakentamisen kurssi on monella tapaa hyvin poikkeuksellinen. Kurssilla käytännöllinen rakennustyö yhdistyy lukemiseen, teoriaan ja liikeilmaisuun. Kahden viikon intensiivijakso Hiedanrannassa koostuu pääasiassa pitkistä päivistä rakennustyömaalla, mutta mukaan on mahdutettu myös muutamia tanssitunteja. Tanssituntien tarkoitus on auttaa opiskelijoita tarkastelemaan tilaa liikkeen, liikkumisen ja tilassa olemisen kautta. Rakentaminen ei myöskään ole esimerkki perinteisestä saunaurakasta: opiskelijoille on annettu tietyt reunaehdot koskien rakentamista, mutta suunnitelmissa on varaa myös pienille muutoksille ja luovuudelle.   

Neljä kuuden arkkitehtiopiskelijan työryhmää rakentaa saunaa ilman täsmällisiä piirustuksia, suunnitellen tekemisen lomassa.

Ryhmä opiskelijoita suunnittelee saunan pukutilan sisustusta. (kuva: Hiedanrannan sauna -ryhmä)

Tarttuminen auenneeseen yhteistyömahdollisuuteen arkkitehtiopiskelijoiden kanssa ja saunaprojektin nopea uudelleenkäynnistäminen ei olisi ollut mahdollista ilman Hiedanrannan sauna -projektin aktiivien aikaisempia ponnistuksia. Parin vuoden aikana tehdyt selvitykset, yhteistyön rakentuminen, materiaalihankinnat sekä saunan piirustukset ovat tulleet nyt käyttöön. Ilman saunaprojektissa kerättyjä tietoja ja ymmärrystä saunan rakentamisen virallisesta prosessista ja sen avainhenkilöistä, emme olisi nyt tilanteessa, jossa Hiedanrannan yhteisöllisen saunan odotetaan valmistuvan muutaman päivän kuluttua. 

Kevään 2017 ensimmäisten saunatapaamisten osallistujista enää vain kourallinen on aktiivisina mukana toteuttamassa Hiedanrantaan nyt rakenteilla olevaa saunaa. Ideat saunasta ja sen sijainnista ovat vaihtuneet useaan kertaan kuluneen kahden vuoden aikana, eikä lopputulos ole varmasti enää samanlainen, kuin se oli kuvitelmissamme ensimmäisissä tapaamisissa. Vaikka saunan rakennustöissä ovat tällä hetkellä pääasiassa Delftin opiskelijat, on mukana edelleen myös vanhoja sauna-aktiiveja ja nyt paikallisyhteisöt ovat aiempaa tiiviimmin mukana. 

Saunan paikka Hiedanrannassa löytyi ideoinnin sekä sauna-aktiivien ja kaupungin välisten lukuisten neuvottelujen jälkeen. Jo vallitseva yhteisymmärrys saunan sijainnista auttoi viemään saunaprojektia eteenpäin nopealla tempolla.

Ensimmäisiä rakennuspäiviä saunatyömaalla. (kuva: Hiedanrannan sauna -ryhmä)

Saunan tämän hetkinen sijainti Pajan ja Lielahden kartanon välillä on eräänlainen solmukohta yhdistäen alueen toimijoita. Jukola-talon läheisyys tuo saunan myös Tampereen yliopiston sekä Tampereen kaupungin toimijoihin. Aiemmin vailla kunnollista käyttöä ollut, lähinnä parkkipaikkana toiminut sora-aukio on saunan myötä muuntautunut hiedanrantalaisten aktiiviseksi kohtaamispaikaksi. Arkkitehtiopiskelijoiden paiskiessa hommia, on työmaalla pistäytynyt päivittäin lukuisia hiedanrantalaisia, tarjotakseen apuaan tai ideoitaan projektiin, tai vain seuratakseen rakennusurakan etenemistä. Myös Hiedanrannan läpi kulkevat pyöräilijät pysähtyvät usein juttelemaan työmaan reunalle. Saunaprojekti kiinnostaa, ja moni on seurannut sen etenemistä Hiedanrannan yhteisöllinen sauna -Facebook-ryhmässä.  

Saunan keskeinen sijainti on tuonut koko projektin lähemmäksi niin Pajan, Kartanon kuin Kuivaamonkin toimijoita. Osallistumisen tapoja on ollut monia: Kaarikoirat työskentelevät rakennustyömaalla ohjaten opiskelijoita, Pajan seppä on tehnyt reikiä kontteihin ja apua on saatu myös esimerkiksi materiaalihankintoihin, saunapuiden järjestämiseen ja terassin istutusten suunnitteluun. Idea terassista, joka voisi toimia tarvittaessa myös katettuna esiintymislavana, syntyi Sirkus Faktorin toiveista. Kartanon Kuntoutuspolun toimijat puolestaan innostuvat askartelemaan saunalle maskottia. Saunan toteutusta ovat tukeneet lisäksi Hiedanrannan kehitysohjelma, Carbofex, Visit Tampere, Puutoimi, Hilti sekä Harvia. Tässä vain muutamia esimerkkejä mainiten. 

Toisena rakennusiltana saunatyömaalle alkoi kantautua musiikkia. Yksi Pajan käsityöläisistä oli nostanut kaiuttimet toisen kerroksen ikkunalaudalle luodakseen meille tunnelmaa. Tämän jälkeen työmaalla on soinut aina musiikki.  

Saunaprojektin vauhdittuminen kevään aikana on osunut monella tapaa juuri oikeaan hetkeen ja se on tuonut Hiedanrantaan kaivattua kipinää ja yhteistekemistä. Hiedanrantalaisten kanssa keskusteltaessa on toistunut saunaprojektin tärkeys uuden energian tuojana ja alueen toimijoiden aktivoijana. Useat hiedanrantalaisista ovat tulleet alueelle lähes kolme vuotta sitten ja heidän toimintansa Hiedanrannassa on alkanut vähitellen vakiintua. Alueella ei myöskään ole ollut hetkeen yhteisprojektia, joka toisi toimijat yhteen. Kesän alku ja aurinkoiset rakennuskelit ovat myös luoneet ihanteelliset puitteet saunan rakentamiselle. 

Delftin opiskelijoiden mukanaan tuoma innostus on tarttunut koko saunaprojektiin ja puhaltanut Hiedanrannan alueelle uutta virtaa. Saunan valmistuminen aikataulussaan on yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseksi niin Delftin opiskelijat, sauna-aktiivit kuin hiedanrantalaisetkin ovat olleet valmiita paiskimaan pitkiä päiviä ja tarjoamaan apuun tietonsataitonsa ja aikansaTyön ja vapaaehtoisuuden rajat muuttuvat häilyviksi saunaprojektin imaistessa sisäänsä. Valmistuessaan Hiedanrannan sauna tulee olemaan niin hiedanrantalaisten kuin muiden kaupunkilaistenkin yhteisessä käytössä. 

 

Veera Turku & Elina Alatalo

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Hiedanrannan sauna -ryhmä

DAC-hanke on ollut mukana tekemässä Hiedanrannan saunaa. Projektin edetessä on kerätty kuvia, videoita ja muistiinpanoja sekä pidetty kenttäpäiväkirjaa, joita tullaan hyödyntämään tutkimuksessa. 

Urbaani asuminen 2030 – kansalaislähtöisillä skenaarioilla kohti kestävämpää kaupunkiarkea

Dwellers in Agile Cities (DAC) -tutkimusprojektissa kaupunkilaiset ovat keskeisin kaupunkikehittämisen ajuri. Tähän ajatukseen perustuvat Urbaani Elämä – Asukaslähtöiset kaupunkiasumisen skenaariot 2030. Skenaariot auttavat pohtimaan kaupunkilaisen toimintakenttää sekä kaupungin muuttuvaa roolia vastattaessa asukkaiden erilaisiin tarpeisiin ja yhteiskunnan asettamiin haasteisiin tulevaisuuden kaupungeissa.

Skenaariot laati monitieteinen tutkijaryhmä, joka koostuu arkkitehtuurin, asuntosuunnittelun, kaavoituksen, ympäristöpolitiikan, kaupunkikehittämisen, sosiaalipolitiikan ja ennakoinnin tutkijoista. Skenaariot rakentuivat neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä rajasimme ne kaupunkielämän osa-alueet, joihin skenaarioissa keskitymme: asuminen, liikkuminen ja palvelut. Asuminen, liikkuminen ja palvelut ovat keskeisiä osia kaupunkilaisten arkea ja samalla olennaisia osia kestävän kaupunkiarjen, ilmastonmuutokseen vaikuttamisen sekä energia- ja resurssitehokkuuden, toteuttamisessa.

Toisessa vaiheessa tunnistimme kaupunkikehittämisen keskeisimmät trendit. Jaoimme trendit sosiaalisiin, teknologisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja poliittis- hallinnollisiin tekijöihin. Muodostimme trendeihin perustuen skenaarioiden logiikan, valiten kaksi jatkumoa. Jatkumot ovat kaupunkikehittäminen itseorganisoituvana vs. ylhäältä alaspäin tapahtuvana toimintana sekä yhteisöllisyyden vs. yksilöllisyyden kasvu ja korostuminen. Lopuksi rakensimme nelikentän lohkoihin skenaariotarinat. Skenaariokehikko on esitetty kuvassa 1. Tutustu skenaarioihin tarkemmin tästä.

Kuva 1. Urbaani Elämä – Asukaslähtöiset kaupunkiasumisen skenaariot 2030

Kestävässä kaupungissa hallinnon, kaupunkilaisten ja yritysten toiminta ja sen mahdollistaminen turvaavat niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvoinnin edellytyksiä. Parhaiten kestävyys edistyy, kun toimijat pystyvät vaikuttamaan toimintatapoihinsa tai helposti mukautumaan muuttuviin tarpeisiin. Parhaimmillaan kaupunkilaiset luovat ja ottavat sukkelasti käyttöön aiempaa kestävämpiä toimintatapoja, esimerkiksi vaihtavat yksityisautoilun kestävämpiin liikkumispalveluihin sellaisten tullessa tarjolle ja ollessa sujuvasti käytettävissä, tai kaupungin tarjotessa puitteet omatoimisuuteen.

Uudenlaisia palveluja tuotetaan ja otetaan käyttöön vain, jos palvelujen järjestäjien ja yrittäjien, tai asukkaiden, on helppo kehittää toimintamallejaan ja ne ovat käyttäjille helppoja. Tämä edellyttää, että kaupungissa viranhaltijat tietoisesti luovat uutta toimintaa mahdollistavia käytäntöjä ja kannustimia.

Skenaariomme muodostavat kehikon, jossa näiden edellytysten erilaisia järjestämisvaihtoehtoja voi jäsentää ja samalla varmistaa, että kestävä arki olisi kaikkien erilaisten kaupungin asukkaiden saatavilla. Joku asukas kokee turvalliseksi ja miellyttäväksi kaupungin järjestämät palvelut, toinen haluaa ostaa palvelua globaalilta tai paikalliselta toimijalta, kolmas haluaa tehdä asian itse. Kestävässä asukaslähtöisessä kaupungissa kaikkien näiden vaihtoehtojen tulisi olla mahdollisia joko itseorganisoituvasti tai ylhäältä alas johdettuina kokonaisuuksina.

Toisaalta voidaan miettiä, että esimerkiksi pelastustoimi on sellainen toimi, jonka toimiminen tulee varmistaa kaupungin organisaation taholta eli Tori-tyyppisen kaupunkimaailman tavalla. Sitä voidaan haluttaessa tukea Siirtolapuutarha-tyyppisellä vapaapalokuntatoiminnalla, mutta vapaaehtoiseen kansalaislähtöiseen toimintaan ei tulipalotilanteessa yksinomaan haluta turvata. Eri skenaarioiden hahmottelema maailma toimii siis erilaisissa tilanteissa paremmin kuin toinen.

Asuminen on keskeinen osa kaupunkilaisten hyvinvointia. Laadukkaan ja kestävän asumisen suunnittelussa on tarpeen tarkastella eri mittakaavoja, unohtamatta korttelin tasoa. Asuntoreformikilpailun voittanut DAC-tutkijoiden ehdotus havainnollistaa tätä. Resurssitehokkuutta kortteleitakin suunniteltaessa viitoittaa politiikkasuosituksemme tyhjien tilojen käyttöön ottamisen helpottamisesta.

Kun rakennukset, asunnot ja muut tilat mukautuvat asukkaiden muuttuvin tarpeisiin, vältetään myös energiahukkaa tyhjillään olevista tiloista.

DAC-hankkeessa laaditun Ketterä-sovelluksen (blogi ja Ketterä-sovellus) avulla voidaan tunnista eri skenaariovaihtoehtojen mukaisia erilaisia toteutettavissa olevia kestävää arkea luovia asumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi ryhmärakennuttaminen ja muu omatoimitoteutus kuvastavat Siirtolapuutarha-maailmaa, raakatilat Urheilukenttää, palvelupisteet Lentokenttää ja klusteriasunnot Tori-maailmaa, ja niin edelleen. Ketterä-sovelluksessa on esitetty sekä keinoja erilaisiin asumisratkaisuihin että esimerkkejä toteutetuista kohteista Suomessa ja muualla maailmassa.

Liikkumisen osalta DAC-hankkeessa on nostettu keskeiseen asemaan yhteiskäyttöautoilun mahdollisuudet. Tulevaisuuden yksi vahvistuva megatrendi on jakamistalous. Yhteiskäyttöauto kuvastaa tätä trendiä samalla kestävää elämäntapaa korostaen. Yhteiskäyttöautoilun mahdollisuuksista on laadittu opas, joka kuvailee erilaisia vaihtoehtoja autojen yhteiskäyttöön. Esimerkiksi Tori-skenaarion mukaisessa yhteiskäyttöautomallissa taloyhtiö voi toimia yhteiskäyttöauton organisoijana. Lentokenttä-skenaariossa toiminnan järjestävät globaalit toimijat, esim. autonvalmistajat, ja Urheilukenttä-maailmassa palvelun tarjoaja on paikallinen yrittäjä. Siirtolapuutarha-mallissa asukkaat organisoivat yhteiskäyttöautotoiminnan itse.

Palveluissa tulevaisuuden asukkaan näkökulmasta korostuu erityisesti vanhuspalveluiden järjestäminen ikääntyvän väestön myötä. Nämä palvelut voi eri skenaariomaailmojen jäsentäminä järjestää joko kaupunki, globaali tai paikallinen toimija tai sitten asukkaat voivat organisoida vanhusten hoidon itse. Keskeistä on, että kaikki nämä ratkaisut ottavat huomioon asukkaiden erilaiset tarpeet ja prioriteetit kestävän arjen muodostamisessa mukaan lukien ilmastonmuutos, energia- ja resurssitehokkuus.

Draamatiimimme on tehnyt skenaarioista myös näytelmät, joiden äärellä voi eläytyä tulevaisuuden arkihetkiin kunkin skenaarion mukaisessa kaupungissa. Näytelmien ensi-ilta on 14.5.2019 seminaarissa Sustainable Urbanisation – bridging development and growth. Myös ainakin Kuntamarkkinoille 11.-12.9.2019 on tulossa esitys. Seuraa viestintäämme tällä sivulla, Twitterissä ja Facebookissa!

Nina Wessberg, VTT

 

Rakennuslehti: Kokeileva käyttö ratkaisisi tyhjien tilojen ongelman

Rakennuslehti uutisoi DAC-hankkeen tutkimuksesta ja politiikkasuosituksesta tyhjien tilojen käyttöönottamiseksi.

Rakennuslehti haastatteli DAC-hankkeen Helena Leinoa, Elina Alataloa ja Mikko Kyrönviitaa tyhjien tilojen käyttöönoton helpottamisesta.

Rakennuslehden 27.4. ilmestyneen jutun voit lukea tästä. Jutussa käsitellyn Tyhjät tilat kaupunkien voimavaraksi -politiikkasuosituksen pääset sen sijaan lukemaan tästä.

Ketterän asumisen keittokirja auttaa kehittämään asukaslähtöistä ja joustavaa kaupunkiasumista

Ihmisten asumisen tarpeet ovat radikaalisti moninaistumassa. Miten myös asunnot ja rakennuskanta kaupungeissa saataisiin joustamaan, jopa radikaalisti? Millä keinoilla pystytään tuottamaan eri tarpeisiin mukautuvia ja samalla asukkaiden osallistumisen mahdollistavia asumisratkaisuja?

Ketterä kaupunki (DAC) –hankkeessa kehitetty Ketterän asumisen keittokirja paneutuu näihin kysymyksiin. Keittokirja on internetissä vapaasti saatavilla oleva sovellus, joka esittelee tutkimukseen perustuvia ratkaisumalleja urbaanin asumisen kehittämiseen. Se toimii idea- ja tietopankkina asumisen suunnittelun ja kehittämisen toimijoille.

Kuten kaikissa hyvissä keittokirjoissa, pääosassa ovat laadukkaat raaka-aineet ja niistä yhdistelemällä muodostuvat reseptit. Ketterän asumisen reseptejä sovelluksessa edustaa valikoima eurooppalaisia kaupunkiasumisen kohteita, joissa yhdistyy tavalla tai toisella kaksi ketteryyden kannalta keskeistä tavoitetta. Ne ovat tilallisesti joustavia ja toisaalta ne myös tukevat asukkaiden osallisuutta.

Raaka-aineena keittokirja nostaa esiin erilaiset keinot, joilla näihin kahteen tavoitteeseen on pyritty. Keinovalikoima jakaantuu rakennusten ja asuntojen tilallisiin piirteisiin ja erilaisiin taustatekijöihin.

Tutustu Keittokirjaan osoitteessa https://housingcookbook.com ja katso, millaista tietoa se tarjoaa Sinulle!

Lataa keittokirjan esite tästä.

Lisätietoja: Jyrki Tarpio, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, arkkitehtuurin yksikkö, etunimi.sukunimi@tuni.fi

DAC-hankkeen tutkijat Asuntoreformi Helsinki – Asuminen 2020 -kilpailun voittoon

Kohtaamisten kaupunki -ehdotus voitti Asumisen kehitysideat -sarjan. Ehdotuksen ovat laatineet DAC-hankkeen tutkijat Helena Leino, Katja Maununaho, Markus Laine ja Mikko Kyrönviita sekä Jolma Architects arkkitehtitoimiston Kasmir Jolma. Työssä avustajana toimi Ashley D. Penn.

Tuomaristo piti ajatuksesta, että asuntoreformin ei tule kohdistua pelkästään itse asuntoon, vaan sen tulee kattaa koko lähiympäristö. Tämä ehdotus laajentaa reformikilpailun tarkastelukulmaa ensin kokonaiseen kaupunginosaan, sitten kortteliin ja lopuksi asuntoon. Kohtaamisten kaupunki muodostuu usean korttelin kokonaisuudesta, jossa tilat, infrastruktuurit ja arjen toiminnot on joustavasti organisoitu.

Kohtaamisten kaupunki -ehdotuksen voit katsoa täältä. Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa täällä.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhteistyössä Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa.

 

Sustainable Urbanisation – bridging development and growth 14.5. – welcome!

The conference ‘Sustainable Urbanisation – bridging development and growth’ brings together the ‘Urbanising Society’ research projects funded within the ‘Strategic Research Programme’ 2016‒2019 hosted by the Academy of Finland. These projects have examined diverse dimensions of recent urbanisation and subsequent impacts on Finland and other countries. The conference increases understanding on the topic and makes research knowledge usable in general decision-making processes and in urban and community planning.

Date: Tuesday, 14 May 2019 at 10:00-17:30
Venue: Aalto University, Main building Dipoli, Auditorium: Lumituuli (address Otakaari 24, Espoo, Finland)

At 15:25-16:00, the DAC project will provide an exciting presentation of four citizen-driven scenarios on urbanisation in Finnish ”Urbaani elämä 2030″ – asukaslähtöiset kaupungistumisen skenaariot”.

See the full programme here (pdf).

Registration

The conference is free of charge and open to everyone interested in the topic. However, prior registration is required. Participants are invited to register no later than Wednesday 8 May 2019 by using this link.

Registration for students

Please note! Students are welcome to participate in the conference using this student registration link. Registration no later than Wednesday 8 May 2019. Lunch is not included for the students.

More information here.

Welcome to the Conference!