Ratkaisut

Esityksiä

Leino, Helena. Mission impossible? Co-creation in urban planning. Keynote presentation at The 8th Nordic Planning Research Symposium – Plannord 2017, 15–18th August 2017, Helsinki, Finland.

Dwellers in Agile Cities -hanke esittäytyi Asuntoreformiyhdistyksen seminaarissa 29.11.2016. Uutta kaupunkitutkimusta – monimuotoisuus, kokeilevuus ja kaupunkilaiset tutkimuksen keskiössä -seminaarin esitykset löytyvät osahankkeittain alta.

Dwellers in Agile City – Ketterä kaupunki -hanke-esittely

Future City – Tulevaisuuden kaupunki -osahanke

Social Diversity – Sosiaalinen monimuotoisuus -osahanke

Robust Solutions – Kestävät ratkaisut -osahanke

Enabling City – Mahdollistava kaupunki -osahanke

Innovative Design – Innovatiivinen suunnittelu -osahanke