Ratkaisut

Julkaisut

Helamaa, Anna (2015). “Cohousing in Finland”, in Wohnbund e.V (ed.) Europe Co-operative Housing. Jovis, Berlin, 112-117. Tutustu julkaisuun tästä.

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Häikiö Liisa & Salminen Jarkko (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus – sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24 (4), 340-357. Tutustu julkaisuun tästä.  

Kuoppa, Jenni (2016). Käveltävyyden jäljillä – Mittareita ja arjessa elettyä kaupunkia. Liikunta & Tiede 5/2016, 27-31. Lue tästä.

Kuoppa, Jenni (2016). Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä? Näkökulmia kävelemiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kvartti 3/2016. Lue tästä.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, 396-415. Tutustu julkaisuun tästä.

Kyrönviita, Mikko (2016). Jalkakäytäväsurffausta kaupunkiin. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Salminen Jarkko, Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus 35 (1), 60-75.

Santaoja Minna, Laine Markus & Leino Helena (2016). “Joku palikka siitä puuttuu” – luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Tarpio, Jyrki (2016). Monenlaista joustavuutta. Spatial principles and logics of dwelling flexibility. Arkkitehti – Finnish Architectural Review 4/2016, s. 12-21. Tutustu julkaisuun tästä.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Snellman Karita & Kallinen Yrjö (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen. Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81:5, 540-550. Lue tästä.

Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. DAC- ja TRUST-hankkeet julkaisevat nyt yhteistyössä politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota:

  • Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
  • Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
  • Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
  • Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
  • Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut 2017

Tilannekuvaraportti

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ohjelmien konsortiot kartoittavat hankkeensa kansainvälisen toimintaympäristön tiedontason.

Dwellers in Agile Cities -hankkeen Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus -tilannekuvaraportti 2016 on julkaistu ja luettavissa tästä.

Tilannekuvaraportissa käsitellään kaupungistumista ja ongelmia, joihin Dwellers in Agile Cities -hankkeessa haetaan ratkaisuja. Raportissa tuodaan esiin myös keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi, joten siitä saa myös hyvän käsityksen hankkeen tavoitteista ja osahankkeiden toiminnasta.

Havaintoja haastatteluista

Hankkeessa haastateltiin syksyn 2016 aikana useita kaupunkien viranhaltijoita, rakennus- ja rahoitusalan toimijoita sekä asuntosuunnittelijoita.

Tässä on kootusti havaintoja 14 haastattelusta, joissa haastateltiin mm. rakennuttajia, rahoitusalan toimijoita sekä Helsingin, Tampereen, Vantaan ja Seinäjoen kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja asuntotoimen viranhaltijoita.

Voit tutustua havaintoihin tästä.

Esitykset

Dwellers in Agile Cities -hanke esittäytyi Asuntoreformiyhdistyksen seminaarissa 29.11.2016. Uutta kaupunkitutkimusta – monimuotoisuus, kokeilevuus ja kaupunkilaiset tutkimuksen keskiössä -seminaarin esitykset löytyvät osahankkeittain alta.

Dwellers in Agile City – Ketterä kaupunki -hanke-esittely

Future City – Tulevaisuuden kaupunki -osahanke

Social Diversity – Sosiaalinen monimuotoisuus -osahanke

Robust Solutions – Kestävät ratkaisut -osahanke

Enabling City – Mahdollistava kaupunki -osahanke

Innovative Design – Innovatiivinen suunnittelu -osahanke