Ratkaisut

Julkaisut

Alatalo, Elina & Jokinen, Ari (2017). Connecting the spaces of co-work: Joy of expedition in a growing trajectory. Journal of Biourbanism, 5:1-2, 229-245. Lue tästä

Helamaa, Anna (2015). “Cohousing in Finland”, in Wohnbund e.V (ed.) Europe Co-operative Housing. Jovis, Berlin, 112-117. Tutustu julkaisuun tästä.

Häikiö, Liisa & Snellman, Karita (2017). Marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen. Teoksessa Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere University Press: Tampere, 118-135. Lue tästä.

Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina & Salminen Jarkko (2016). Globaalin menetelmän paikalliset käytännöt – osallistuva budjetointi Tesomajärven suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Häikiö Liisa & Salminen Jarkko (2016). Osallistuvan budjetoinnin oikeudenmukaisuus. Janus – sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24 (4), 340-357. Tutustu julkaisuun tästä.  

Kuoppa, Jenni (2016). Käveltävyyden jäljillä – Mittareita ja arjessa elettyä kaupunkia. Liikunta & Tiede 5/2016, 27-31. Lue tästä.

Kuoppa, Jenni (2016). Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä? Näkökulmia kävelemiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kvartti 3/2016. Lue tästä.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, 396-415. Tutustu julkaisuun tästä.

Kyrönviita, Mikko (2016). Jalkakäytäväsurffausta kaupunkiin. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Leino, Helena & Halme, Amanda (2017). Näkövammaisuuden todellistuminen kaupunkitilassa. Teoksessa Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere University Press: Tampere, 279-298. Lue tästä.

Leino, Helena & Santaoja Minna & Laine Markus (2017). Researchers as knowledge brokers: translating knowledge or co-producing legitimacy? An urban infill case from Finland. International Planning Studies. Lue tästä.

Peltola, Taru, Åkerman Maria, Bamberg Jarkko, Lehtonen Pauliina & Ratamäki Outi (2017). Emergent publics and affects in environmental governance. Journal of Environmental Policy & Planning.

Salminen Jarkko, Häikiö Liisa, Lehtonen Pauliina (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon tutkimus 35 (1), 60-75.

Santaoja Minna, Laine Markus & Leino Helena (2016). “Joku palikka siitä puuttuu” – luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1). Lue tästä.

Tarpio, Jyrki (2016). Monenlaista joustavuutta. Spatial principles and logics of dwelling flexibility. Arkkitehti – Finnish Architectural Review 4/2016, s. 12-21. Lue tästä.

Van Aerschot Lina, Häikiö Liisa, Snellman Karita & Kallinen Yrjö (2016). Nuoret, pienituloisuus ja asuinalueiden eriytyminen. Lähiössä asuvien nuorten käsityksiä taloudellisesta niukkuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 81:5, 540-550. Lue tästä.

Tilannekuvaraportti

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen ohjelmien konsortiot kartoittavat hankkeensa kansainvälisen toimintaympäristön tiedontason.

Dwellers in Agile Cities -hankkeen Ketterä kaupunki: kansalaisen sujuva arki ja elämisen kokeileva moninaisuus -tilannekuvaraportti 2016 on julkaistu ja luettavissa tästä.

Tilannekuvaraportissa käsitellään kaupungistumista ja ongelmia, joihin Dwellers in Agile Cities -hankkeessa haetaan ratkaisuja. Raportissa tuodaan esiin myös keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi, joten siitä saa myös hyvän käsityksen hankkeen tavoitteista ja osahankkeiden toiminnasta.