Ratkaisut

Julkaisemme täällä hankkeen edetessä ratkaisujamme ketterän kaupungin toimintatapoihin. Tuotokset ovat luettavissa käytännön kokeiluista kertovina tarinoina, toimintamallien kuvauksina, politiikkasuosituksina sekä tieteellisinä artikkelijulkaisuina.

Ratkaisujen kehittämisen tueksi kokoamme listaa olemassa olevista lupaavista ratkaisuista Suomessa ja maailmalla. Tutustu kokoelmaan ja kerro, jos tiedät hyviä esimerkkejä lisättäväksi!