Ratkaisut

Politiikkasuositukset

Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. DAC- ja TRUST-hankkeet julkaisevat nyt yhteistyössä politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota:

 • Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
 • Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
 • Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
 • Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
 • Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut 2017

Politiikkasuositus: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Liikkumisen päästöjä tulee vähentää viipymättä. Viisi suositusta kasvavien kaupunkien päätöksentekijöille:

 • Pidä huolta yhdyskuntarakenteen eheydestä: riittävän tiivis rakenne
  mahdollistaa toimivan joukkoliikenteen ja vähentää parkkipaikkojen tarvetta
 • Priorisoi liikkumista lihasvoimin: kevyen liikenteen väylät ja
  autottomat kadut houkuttimina
 • Mahdollista vaihtoehdot yksityisautoilulle: yhteiskäyttöautojen
  pysäköinnin helpottaminen
 • Suosi kestävien energiamuotojen kulkuvälineitä: enemmän
  sähköautoinfraa ja raideliikennettä, yhteiskäyttöä sekä liikkumista palveluna
 • Lähde mukaan kokeiluihin, hyödynnä kokeilualustoja, opi muiden kokeiluista.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessan luettavissa täällä.