DAC Seinäjoen asuntomessuilla 2.8.2016

DAC vieraili Seinäjoen asuntomessuilla 2.8.2016, jossa tutustuimme mm. Mäihä-puukerrostaloon, jonka pääsuunnittelijana on toiminut DAC-osahankkeen Innovative design vetäjä Markku Hedman. DAC:sta myös arkkitehti Sini Saarimaa on osallistunut Mäihän suunniteluun.

DAC-tiimi piti kiinnostavana ja muusta messutarjonnasta poikkevana massiivipuista kaupunkipientaloa Kotolaa.