Ketterä kaupunki -hanke on päättynyt

Ketterä kaupunki (DAC) -hanke jätti lokakuussa 2019 loppuraporttinsa Suomen Akatemialle ja on siten virallisesti päättynyt. Hanke on ollut tuottelias ja monin puolin onnistunut – mistä suuri kiitos yhteistyökumppaneille, muille kanssamme töitä tehneille ja kaikille tekemisistämme kiinnostuneille!

Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa kaupunkiyhteisöjä vastaamaan ketterämmin ihmisten muuttuviin asumisen, liikkumisen, työskentelyn ja elämisen tarpeisiin sekä edistää samalla asukaslähtöistä ja sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä.

Hankkeessa olemme 1) kehittäneet toimintatapoja ikääntyneiden, maahanmuuttajanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tuen ja palvelun tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi 2) edistäneet ymmärrystä siitä, mitä kestävä kaupunki tarkoittaa arjen tasolla 3) tunnistaneet ja kehittäneet asukaslähtöisiä osallistumis- ja lähestymistapoja suunnitteluun, rakentamiseen ja lähiympäristön käyttöön sekä muokkaamiseen.

Lue vaikuttavuustarinoista, miten tämä tehtiin ja mitä siitä on seurannut tähän mennessä!

Tältä sivustolta löytyvät hankkeen politiikkasuosituksetratkaisut, artikkelit ja muut varsinaiset julkaisut sekä blogit. Läpileikkauksen hankkeesta saa vaikuttavuustarinoiden ohella silmäilemällä uutiskirjeitä.

Sivusto säilyy ainakin kesään 2022 asti. Jos haluamasi sisältö sivulla ei aukea tai kaipaat lisätietoja, voit edelleen ottaa yhteyttä vuorovaikutusvastaavaan tai tutkijoihin.

Ketterä kaupunki -hankkeen perintöä hyödyntää mm. strategisen tutkimuksen hanke ORSI, joka tutkii reiluja ja rivakoita keinoja luotsata Suomi ympäristön kantokyvyn rajoihin. Yksi tarkastelukohteista on oikeudenmukainen siirtymä kaupunkilaisten arjessa: Miten esimerkiksi erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet ja haavoittuvuudet huomioidaan uusien säädösten laatimisessa, ja miten yksilöt ja verkostot voivat tai haluavat osallistua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Hankkeessa ovat mukana Ketterä kaupunki -tutkijat Liisa Häikiö, Juha Peltomaa ja Antti Wallin. Lue lisää ja tilaa ORSI-uutiskirje täältä.