Ketterä kaupunki – kirja kokoaa hankkeen blogit yksiin kansiin

Kaupunkilaiset kaupunkeja kehittämässä

Julkaisu kokoaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoittaman Dwellers in Agile Cities -tutkimushankkeen (2016-2019) blogikirjoitukset yksiin kansiin.

Tutkimushankkeemme perustuu ajatukseen asukkaasta muutoksen keskeisimpänä ajurina. Kaupunkilaisten erilaiset tavat elää, asua ja käyttää kaupunkia tuottavat muutospaineita kestävälle kaupunkisuunnittelulle niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti.

Tässä julkaisussa tarkastelemme erilaisia kokeiluja suomalaisissa kaupungeissa sekä kerromme kansainvälisesti kiinnostavista esimerkeistä. Olemme kiinnostuneita asukaslähtöisistä ratkaisuista, joita voi soveltaa erilaisissa kaupungeissa.

Tekstien kirjo on laaja: yhteisöllisestä asumisesta, ryhmärakennuttamisesta ja liikenteen uusista palveluista siirrymme itse tekemisen mahdollisuuksiin, resurssiviisauteen ja älykkäisiin palveluihin. Pohdimme erilaisten väestöryhmien kokemuksia kaupungissa elämisestä, sosiaalisista verkostoista ja kaupungeissa liikkumisesta.

Kaupunkilaiset ovat kaupunkien rikkain voimavara. Yrityselämä haluaa sinne, missä ihmiset haluavat elää. Globaalisti kaupunkien ei tulisi kilpailla keskenään vaan kunkin löytää itsestään se vahvuus, joka tekee juuri siitä kaupungista erityisen ja omanlaisensa. Toivomme kirjan tekstien ruokkivan lukijan ajattelua.

Haastamme sinut pohtimaan miten sinun kaupunkisi voisi tulevaisuudessa olla kestävä ja hyvä asuinpaikka kaikille asukkailleen.

Helena Leino
Dwellers in Agile Cities -hankkeen johtaja

Lataa julkaisu käyttöösi alla olevasta linkistä.

Ketterä kaupunki: blogit