Ketterä kaupunki -uutiskirje

                                                                         1/2019

---
Konsepti: Yhteiskuntakummi-toiminta tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta

Yhteiskuntakummitoiminta tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta

DAC-Ratkaisuja-sarjan tuorein julkaisu esittelee konseptin yhteiskuntakummitoiminnasta, joka on tarkoitettu tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Konsepti on osaamis- ja tarveperustainen, viranomaisille ja järjestöille suunnattu malli, jonka pohjalta voi kehittää hyviä käytäntöjä ja sovellutuksia edistämään kotoutumista. 

Lue lisää.

---
Opastusta taloyhtiöiden yhteiskäyttöautojen käyttöönottoon - katso uusi video!

Opastusta taloyhtiöiden yhteiskäyttöautojen käyttöönottoon

Yhetiskäyttöautoilu on yksi erityisen lupaava ratkaisu kestävämpään liikkumisen. Tutustu DAC-hankkeen julkaisemaan oppaaseen ja animaatioon taloyhtiöiden yhteiskäyttöautojen edistämiseksi! Lue myös Juha Peltomaan kirjoitus yhteiskäyttöautoilusta

---

Ketterän asumisen keittokirja ja Kokemuskartta

Kevään aikana työstämme yhteistyökumppaniemme kanssa Ketterä-sovellusta, eräänlaista "Ketterän asumisen keittokirjaa”, joka toimii monipuolisena tieto- ja ideapankkina urbaanin asumisen kehittäjille. Sovellus esittelee konkreettisten kohde-esimerkkien avulla ainesosia ja reseptejä tilallisesti joustaviin ja asukkaan osallistaviin asumisratkaisuihin. Sovellus julkaistaan avoimesti kaikkien käytettäväksi toukokuussa.

Kevään aikana julkaisemme myös interaktiivisen Kokemuskartan, joka näyttää, miten erilaisten ihmisten (maahanmuuttajanuorten ja ikääntyneiden) kokemukset kaupunkitilasta eroavat ja millaisia toisaalta ulossulkevia ja toisaalta osallisuutta tukevia kohtaamisia kaupungissa tapahtuu. 

---

Tulevia tapahtumia 

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen järjestämä Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma 14.2.2019 tuo tutkijat, päätöksentekijät ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat keskustelemaan näkökulmista ja ratkaisuista suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. DAC-hanke on mukana tapahtuman ratkaisuriihessä ”Miten mahdollistaa uusia osallistumisen muotoja?” sekä teeman Osallistuva kansalaisuus ratkaisukorteissa. Katso tilaisuuden ohjelma. Nopeat saattavat vielä ehtiä ilmoittautua mukaan!  

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät Helsingissä 30.1.–8.2.2019 vaalikeskusteluja rikastavan keskustelutilaisuuksien sarjanTilaisuudet ovat kaikille avoimia. Niitä voi seurata myös suoratoistona verkon kautta.

Governing Future Cities -seminaarissa
 Tamperella 21.2. pohditaan, miten kaupungit toimivat hallinnan, kaupunkilaisten osallistumisen ja suunnittelun areenoina. Seminaarin aloittaa mm. kirjoistaan Cities in the Urban Age ja Planning Matter: Acting with Things tunnettu Robert A. Beauregard keynote-luennollaan "Cities in the urban age". Tilaisuudessa törmäytetään näkökulmia STN-hankkeista BEMINE, URMI ja DAC. DAC-hankkeesta Helena Leino ja Markus Laine puhuvat otsikolla "Context matters in cities: Why scaling up is so hard to accomplish?". Mukaan voi ilmoittautua 12.2. asti, mutta paikkoja on rajatusti. Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu täältä!

---

Julkaisuja

• Maununaho, Katja (2018). Ihmisen näkökulma integroidun asumisen jaetuissa tiloissa. Yhdyskuntasuunnittelu 56:4. 

• Leino, Helena  (2018). Kaupunki on ihmisen koti. Suuntaaja 3/2018. 

• Puumala, Eeva (2019). Kohtaamisen rohkeus: Ennakkoluulot ja dialogit nuorten maahanmuuttajataustaisten aikuisten arjessa. Teoksessa Kaikenlaista rohkeutta. Tieteen päivien julkaisu. Helsinki: Gaudeamus.

• Terama Emma, Peltomaa Juha, Rolim Catarina & Baptista Patrícia (2018). The Contribution of Car Sharing to the Sustainable Mobility Transitiiono. Transfers 8 (3), 113-121.

---

Blogeissa elävää kaupunkipolitiikkaa ja Alvar Aalto-symposiumin pohdintoja

---

#ketteräkaupunki - seuraa hanketta Facebookissa ja Twitterissä

Klikkaa alla olevia kuvakkeita ja seuraa hanketta Facebookissa ja Twitterissä. Tervetuloa mukaan keskusteluun kestävien ja ketterien kaupunkien kehittämiseksi!