Ketterä kaupunki -uutiskirje

                                                                         3/2019

---

Ketterä kaupunki -hanke on päättynyt - kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja kiinnostuksesta!

Ketterä kaupunki (DAC) -hanke jätti lokakuussa loppuraporttinsa Suomen Akatemialle ja on siten virallisesti päättynyt. Hanke on ollut tuottelias ja monin puolin onnistunut - mistä suuri kiitos teille yhteistyökumppanit, muut kanssamme töitä tehneet ja kaikki kiinnostuneet!

---

Mitä hanke on saanut aikaan?  

Olemme 1) kehittäneet toimintatapoja ikääntyneiden, maahanmuuttajanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tuen ja palvelun tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi 2) edistäneet ymmärrystä siitä, mitä kestävä kaupunki tarkoittaa arjen tasolla 3) tunnistaneet ja kehittäneet asukaslähtöisiä osallistumis- ja lähestymistapoja suunnitteluun, rakentamiseen ja lähiympäristön käyttöön sekä muokkaamiseen. 

Lue vaikuttavuustarinoista, miten tämä tehtiin ja mitä siitä on seurannut tähän mennessä! 

Sivulta agilecities.fi löytyvät hankkeen politiikkasuosituksetratkaisut, artikkelit ja muut varsinaiset julkaisut sekä blogit. Sivu säilyy ainakin kesään 2022 asti. Jos haluamasi sisältö sivulla ei aukea tai kaipaat lisätietoja, voit edelleen ottaa yhteyttä vuorovaikutusvastaavaan tai tutkijoihin

---
Ketterä kaupunki -hankkeelle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pääpalkinto

Ketterä kaupunki -hankkeelle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pääpalkinto

Tampereen yliopisto jakoi 12.9.2019 ensimmäistä kertaa tunnustuspalkintoja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Pääpalkinnon sai Ketterä kaupunki-hanke. Palkinnon perusteluissa kiitetään hanketta siitä, että se on vaikuttanut yhteiskuntaan monipuolisesti ja konkreettisella tavalla. Lue lisää.

---

Politiikkasuositus: Yhteiskäyttöautopalvelujen kestävä toteuttaminen kaupungeissa

Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä täydentävät yhteiskäyttöautopalvelut ovat yksi keino korvata yksityisautoilua ja edistää puhdasta, fossiilisista polttoaineista vapaata kaupunkiliikennettä. Viimeisimmässä politiikkasuosituksessa esitämme viisi suositusta kaupunkiseutujen päätöksentekijöille  yhteiskäyttöautopalvelujen edistämiseen osana kestävää kaupunkiliikennettä. Lue lisää täältä.

---

Työ jatkuu mm. ORSI-hankkeessa 

Ketterä kaupunki -hankkeen perintöä hyödyntää mm. strategisen tutkimuksen hanke ORSI, joka tutkii reiluja ja rivakoita keinoja luotsata Suomi ympäristön kantokyvyn rajoihin. Yksi tarkastelukohteista on oikeudenmukainen siirtymä kaupunkilaisten arjessa: Miten esimerkiksi erilaisista elämäntilanteista johtuvat tarpeet ja haavoittuvuudet huomioidaan uusien säädösten laatimisessa, ja miten yksilöt ja verkostot voivat tai haluavat osallistua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Hankkeessa ovat mukana Ketterä kaupunki -tutkijat Liisa Häikiö, Juha Peltomaa ja Antti Wallin. Lue lisää ja tilaa ORSI-uutiskirje täältä.

---

#ketteräkaupunki - keskustelu jatkuu Twitterissä

Ketterä kaupunki -Twitter-tili ja Facebook-sivu ovat toistaiseksi edelleen olemassa, vaikkakaan emme päivitä niitä enää kovin aktiivisesti. Tervetuloa yhä keskustelemaan kestävien ja ketterien kaupunkien kehittämisestä Twitterissä tunnuksella #ketteräkaupunki!