Osahankkeet

1. Future city

Future City / Tulevaisuuden kaupunki -osahankkeessa haetaan näkemystä siihen kuinka kaupungistuminen jatkuu erityisesti kuluttajan näkökulmasta ja mitkä tekijät erityisesti muovaavat tätä kehitystä.

Osahanke jakautuu kolmeen tehtävään, jotka toteutetaan kahdessa osassa:

  1. kansainvälinen ja kansallinen benchmark tulevaisuuden kaupungistumisen trendeistä ja mielenkiintoisista esimerkeistä
  2. tulevaisuuden kaupunkien skenaarioiden luominen
  3. eri mahdollisuuksien vaikutusten mallintaminen.

Ensimmäinen vaihe (co-design)

Aloitamme tarkastelemalla kaupungistumisen strategioita ja tulevaisuusnäkymiä maailmanlaajuisesti. Tutkimuspartnerimme espanjalainen Tecnalia ja itävaltalainen AIT auttavat meitä muodostamaan kuvaa siitä millaisiksi kaupungit ovat muuttumassa, miten ne kehittyvät, millaisia tulevaisuutta luotaavia kokeiluja niissä on toteutettu ja niin edelleen. Yhdessä Tecnalian kanssa järjestämme kansainvälisiä työpajoja, joista kokoamme aineistoa kaupunkien tulevaisuuksista.

Olemme innostuneita ketteristä ja joustavista käytännöistä sekä asukkaiden kehittyvistä tarpeista ja haluista ympäri maailman. Parhaimmalta tuntuvat esimerkit valitaan kokeiltaviksi suomalaisessa kaupunkiympäristössä.

Toinen vaihe (co-creation)

Toisessa vaiheessa tutkimusta hahmottelemme suomalaisen kaupungistumisen ajureita ja esteitä erityisesti kuluttajanäkökulmasta. Etsimme poliittisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia, teknologisia ja ympäristön hyvinvointiin liittyviä reunaehtoja. Tämän teemme osallistavassa prosessissa yhdessä sidosryhmien kanssa luoden skenaarioita suomalaisista tulevaisuuden kaupungeista, joissa asukkaiden muuttuvat tarpeet huomioidaan ketterästi. Skenaarioiden vaikutuksia yhteiskuntaan mallinnamme alueellisella mallilla.

Osahankkeen johtaja

Nina Wessberg, VTT

shutterstock_415394545 shutterstock_329164271 shutterstock_412551373