Ratkaisut

Politiikkasuositukset

Politiikkasuositus: Yhteiskäyttöautopalvelujen kestävä toteuttaminen kaupungeissa

Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä täydentävät yhteiskäyttöautopalvelut ovat yksi keino korvata yksityisautoilua ja edistää puhdasta, fossiilisista polttoaineista vapaata kaupunkiliikennettä. Esitämme viisi suositusta kaupunkiseutujen päätöksentekijöille edistää yhteiskäyttöautopalveluja osana kestävää kaupunkiliikennettä.

 • Kaupunkilaiset tarvitsevat lisää tietoa ja kannustusta yhteiskäyttöautojen käyttöön.
 • Yhteiskäyttöautot tulee sisällyttää liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun prosesseihin.
 • Pysäköintipaikkojen määrä ja sijainti ovat olennaisia käyttöön vaikuttavia tekijöitä.
 • Yhteiskäyttöautojen tulee olla kannattavaa liiketoimintaa palveluntarjoajalle.
 • Yhteiskäyttöautopalveluja on edistettävä useiden kaupungin toimijoiden yhteispelinä.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yhteiskäyttöautopalvelujen kestävä toteuttaminen kaupungeissa (2019)

Politiikkasuositus: Tyhjät tilat kaupunkien voimavaraksi

Tyhjät tilat ovat alikäytetty voimavara. Esimerkiksi toimistotilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla on Euroopan korkeimpia. Uudet palvelut tai alustatalouden ratkaisut eivät riitä ennen kuin tilojen käyttöönoton keskeisimmät esteet on poistettu.

Politiikkasuosituksessa nostamme esiin kolme tekijää, joilla tilojen käyttöönottoa voidaan merkittävästi helpottaa:

 • Ylikorjaamista tulee välttää.
 • Kiinteistön arvo ei saa laskea tilojen käyttöönotossa.
 • Maankäyttö- ja rakennuslakiin kokeilevan käytön periaate.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Tyhjät tilat kaupunkien voimavaraksi! (2019)

Politiikkasuositus: Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut

Suomeen on viime vuosina saapunut useita tuhansia yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Suomen Akatemian TRUST-tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa yhteistyössä näiden nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimijoiden kanssa. DAC- ja TRUST-hankkeet julkaisevat nyt yhteistyössä politiikkasuosituksen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisuista. Nostamme asumisratkaisuiden osalta viisi keskeistä huomiota:

 • Perheryhmäkoti pitäisi nähdä vain yhtenä asumisen vaihtoehtona.
 • Yksin tulleiden alaikäisten perhesijoituksia on lisättävä ja perhesijoituksen toimintaperiaatteita selkeytettävä.
 • Tukiasumiseen tarvitaan velvoittava henkilökuntamitoitus.
 • Itsenäistymis- eli nivelvaiheen nuorille on kehitettävä tuettua asumista.
 • Itsenäisen asumisen esteitä tulee poistaa.

Politiikkasuositus on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä:

Yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten asumisen ratkaisut (2017)

Politiikkasuositus: Kestävät liikkumisratkaisut luodaan paikallisesti

Liikkumisen päästöjä tulee vähentää viipymättä. Viisi suositusta kasvavien kaupunkien päätöksentekijöille:

 • Pidä huolta yhdyskuntarakenteen eheydestä: riittävän tiivis rakenne
  mahdollistaa toimivan joukkoliikenteen ja vähentää parkkipaikkojen tarvetta.
 • Priorisoi liikkumista lihasvoimin: kevyen liikenteen väylät ja
  autottomat kadut houkuttimina.
 • Mahdollista vaihtoehdot yksityisautoilulle: yhteiskäyttöautojen
  pysäköinnin helpottaminen.
 • Suosi kestävien energiamuotojen kulkuvälineitä: enemmän
  sähköautoinfraa ja raideliikennettä, yhteiskäyttöä sekä liikkumista palveluna.
 • Lähde mukaan kokeiluihin, hyödynnä kokeilualustoja, opi muiden kokeiluista.

⇒ Politiikkasuositus on kokonaisuudessan luettavissa täällä (2017)