Dwellers in Agile Cities – Ketterä kaupunki -hankkeen vaikuttavuutta kuvataan kolmella eri vaikuttavuustarinalla.

Tarinat on päivitetty 17.9.2019. Tarinat voit lukea otsikoita klikkaamalla.

1. Sosiaalisesti kestävä kaupunki – asukkaiden tarpeet, voimavarat ja yhteiskehittäminen

Tavoitteenamme oli edistää sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä. Hankkeessa tuotettiin tietoa ihmiskeskeisistä toimintamalleista ja yhteiskehittämisen uusista muodoista sekä ikääntyneiden, maahanmuuttajien ja nuorten osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja prosesseista.

Kehitimme toimintatapoja ikääntyneiden, maahanmuuttajanuorten sekä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tuen ja palvelun tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi. Tämän saavuttamiseksi työskentelimme yhteistyössä ikääntyneiden ja nuorten kanssa sekä järjestötoimijoiden, palveluissa toimivien viranomaisten, yritysten, kaupunkisuunnittelun osallistuvien kansalaisten ja tutkijoiden kanssa.

2. Kestävä kaupunki – esimerkeistä arjeksi

Kestävässä kaupungissa hallinnon, kaupunkilaisten ja yritysten toiminta ja sen mahdollistaminen turvaavat niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvoinnin edellytyksiä. DAC-hankkeen tavoitteena oli etsiä keinoja, joilla kaupunkiyhteisöt vastaisivat entistä ketterämmin muuttuviin tarpeisiin tavoitellessaan kestävyyttä. Pyrimme siihen, että niin kaupunkilaiset ja erilaisten kestävien palvelujen ja toimintatapojen tarjoajat kuin myös kaupungeissa toimivat päättäjät ymmärtävät, mitä tulevaisuuden kestävä kaupunki tarkoittaa arjen tasolla.

Hankkeessa etsimme vastauksia kysymykseen, millaista on kestävä ja toimiva arki kaupungissa tulevaisuudessa, ja mitkä ovat sen onnistumisen edellytykset. Edesautoimme eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa, sekä kartoitimme tekijöitä, jotka voivat joko saada ratkaisut leviämään laajempaan käyttöön tai toisaalta estävät ratkaisujen yleistymistä.

3. Asukas pääosassa – polkuja joustavaan asumiseen ja arkeen

Asukaslähtöisten käytäntöjen yleistyminen kaupunkikehittämisessä ja asuntorakentamisessa oli yksi DAC-hankkeen keskeisistä yhteiskunnallisista tavoitteista. Asukaslähtöisyys merkitsee asukkaiden moninaisten tarpeiden huomioimista siten, että vahvistetaan asukkaiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa arkensa ratkaisuihin sekä osallistua kaupunkiympäristön kehittämiseen.

Hankkeessa tunnistimme ja kehitimme asukaslähtöisiä osallistumis- ja lähestymistapoja suunnitteluun, rakentamiseen ja lähiympäristön käyttöön sekä muokkaamiseen. Niiden tulisi vastata herkemmin kaupunkilaisten moninaisiin tarpeisiin, mutta pysyä myös joustavina tulevaisuuden tarpeille, joita emme vielä osaa ennustaa.