Vuorovaikutus

Yhteistyökumppanit

skanskasetlementti    SATO_logo                          kova_logo_cmyk3             VVO  rakennustieto_logo                 helen_logo_y_cmyk       VERCON    24rent

YM_logo    ara_logo_cmyk  Ik -Aske_2013 2017_v#C3A8CA (4)    Helsinki              Helsinki_tietokeskus          tampere       seinajoki_tunnusjalogo   HSY_yritystunnus

iclei_toplogo       Tecnalia        AIT_logo             TVPY_pysty           logo       Hukkatila_piirroslogo